Susikannan arvioinnissa DNA tärkeässä roolissa Ruotsissa

Luonnonvarakeskus julkistaa jälleen kesäkuussa susien kanta-arvion, joka vastaa maaliskuun susipopulaation tilannetta. Kanta-arvio pohjautuu muun muassa Tassu-järjestelmän havaintoihin ja DNA-näytteisiin. Ruotsissa DNA-näytteitä on hyödynnetty laajasti jo useamman vuoden ajan.

Kuva: Jarkko Alatalo / Vastavalo
Julkaistu14.4.2020

Ruotsissa Luonnonvarakeskusta vastaava Naturvårdsverket uutisoi tutkijoiden kehittävän susikannan koon arviointia uusien laskentamallien avulla, jotka pohjautuvat susien ulosteista, virtsasta ja karvoista saataviin DNA-näytteisiin. Talvella 2019-2020 ja 2017-2018 Ruotsissa käytettiin tavallista enemmän resursseja näytteiden keräämiseen ja analysointiin, jotta niitä voitaisiin käyttää mallintamisen kehittämiseen. Tutkimuksen loppuraportti on luettavissa täältä.

DNA-näytteiden käyttöön sisältyy paljon hyötyjä, joita ei esimerkiksi pelkällä lumijälkilaskennalla ole mahdollista saavuttaa. Geneettisten näytteiden avulla sudet voidaan yksilöidä, jolloin tiedetään tarkasti susien vähimmäismäärä sekä saadaan tietoa susien ajallisista ja alueellisista liikkeistä, sukupuolesta ja sukulaisuussuhteista.

Eri alueilta havaitut näytteet, toisin kuin lumijäljet on mahdollista tunnistaa samaksi yksilöksi. Tuloksia käytetään tarkentamaan laskentamalleja, joilla arvioidaan koko susikannan kokoa. Yksilöivän DNA-menetelmän käyttö on erityisen hyödyllinen suden kaltaisen paljon liikkuvan ja vaikeasti tavoitettavan lajin kohdalla.

Suomessa näytteitä kerätään yhteistyöllä

  • Kanta-arvion laatiminen on oleellista susikannan hoidosta, kuten suojelusta ja metsästyksestä päätettäessä. Tarkka ja luotettava kanta-arvio on ainoa tie esimerkiksi kannanhoidollisen metsästyksen avaamiselle.
  • Myös Suomessa DNA-näytteiden merkitys tulee todennäköisesti kasvamaan. Jo kuluneena talvena DNA-näytteitä kerättiin järjestelmällisesti lumijälkien seurantareiteiltä.
  • Vapaaehtoisten tekemä näytteiden keruu on tärkeässä roolissa. Suurpetoyhdyshenkilöiden, metsästäjien ja muiden luonnossa liikkujien lisäksi Luken työntekijät keräävät näytteitä.
  • Näytteet analysoidaan Turun yliopistossa. Luke vastaanottaa tulokset ja käyttää niitä suden vuosittaisessa kanta-arviossa.