Helmiprojektet en enorm hjälp för fågelfaunan

Genom Helmiprojektet mot de främmande rovdjuren har vi kunnat avslöja dolda rovdjursbanker och vi har kunnat angripa de påträffade problemen genom samspelet mellan jägarna på projektorten och Helmiprojektet. Men arbetet måste fortsätta för att fågelstammarna ska kunna repa sig.

Text Mikko Toivola  Bild Tomi Nevalainen

Publicerad5.5.2023

Här några nyheter från jakten i fjol. Utmed stränderna av Grundträsk i Esbo fångades drygt 50 mårdhundar per tusen hektar. I Peijonniemenlahti i Norra Karelen fångades 16 minkar under fjolårets jaktsäsong och i Kumo älvs mynning har minkfångsten redan länge legat på mer än 30 minkar per säsong. 

Det ovanstående beskriver mink- och mårdhundsförekomster som har kommit i dagen tack vare Helmiprojektet. Och det finns många fler fågelsjöar här i landet som kämpar med samma problem. 

Att det går utför för sjöfåglarna är känt och grundligt dokumenterat, men tack vare Helmiprojektet har vi blivit klokare och vet nu mera om problemen med de främmande rovdjuren. Så småningom får vi kanske se skrattmåsar i Peijonniemenlahti eller mera krävande andarter häcka i Grundträsk. Sannolikheten ökar när tiotals minkar och hundratals mårdhundar inte är där och förstör fågelkullarnas barndom. 

Kostnadseffektiv naturvård

Helmiprojektets fångstgrupper jagar i sina bekanta hemtrakter med stöd av markägarna. Lokalkännedomen är nyckeln till de effektiva jaktliga insatserna. Närarbetet sparar tid och kilometrar. Helmiprojektet håller jägarna med modern utrustning, vilket gör det möjligt att övervaka fällor och jaga vid åtlar. Vilket i sin tur gör jakten ännu kostnadseffektivare. 

Ansvaret för mink- och mårdhundsjakten har också tidigare överlåtits på jägarna. Helmiprojektet har visat att det inte räcker med enskilda ivriga jägare, utan det behövs planering, koordinering och uppföljning. För att hålla motivationen uppe ska resultaten dessutom redovisas. Det är de förbättrade siffrorna på fågelfaunans tillstånd som kommer att visa framgången allra tydligast. 

Jägarna har under de gångna två åren visat sin beredskap att effektivera och utveckla mink- och mårdhundsjakten. Hälften av de nästan 50 000 timmarna fångstarbete gjordes på talko, vilket visar jägarnas oerhörda motivation. Helmiprojektet mot de främmande rovdjuren ger oss en enastående möjlighet att bedriva naturvårdsarbete med frivilliga krafter.