Helmi-vieras­petohankkeesta suuret linnustohyödyt

Helmi-vieraspetohankkeessa on päästy paljastamaan piilossa olleita petopankkeja ja löydettyihin ongelmiin on pystytty puuttumaan paikallisten pyytäjien ja Helmi-hankkeen yhteispelillä. Työtä jatkamalla lintukannoilla on mahdollisuus elpyä.

Teksti Mikko Toivola  Kuva Tomi Nevalainen

Julkaistu4.5.2023

Pyyntikuulumisia vuodelta 2022: Uudenmaan Matalajärven rannoilta kehätien varresta saaliiksi yli 50 supikoiraa tuhannelta hehtaarilta, Pohjois-Karjalan pieneltä Peijonniemenlahdelta saatiin 16 minkkiä pyyntikaudella 2022 ja Kokemäenjoen suiston minkkisaalis on ollut jo pitkään yli 30 minkkiä pyyntikaudessa. 

Edelliset kuvaavat minkki- ja supikoiratilanteita, jotka ovat tulleet päivänvaloon Helmi-pyyntien myötä. Useat muut lintuvetemme painivat vastaavan ongelman kanssa.

Vesilintukantojen taantuma on laajasti dokumentoitu ja tiedossa, mutta vieraspetojen aiheuttamista ongelmista alamme olla viisaampia vasta nyt Helmi-hankkeen myötä. Saatamme ehkä tulevaisuudessa nähdä naurulokkeja Peijonniemenlahdella tai vaateliaampia sorsalintuja pesimässä Matalajärvellä. Todennäköisyydet nousevat, kun kymmenet minkit tai sadat supikoirat eivät ole häiritsemässä poikueiden kasvattamista. 

Kustannustehokasta luonnonhoitoa

Helmi-hankkeen pyyntiryhmät toimivat tutuilla metsästysalueillaan paikallisten maanomistajien tukemina. Paikallistuntemus on avainsana tehokkaan pyyntiponnistuksen aikaansaamiselle. Lähellä tehty työ säästää myös kilometrejä ja pyyntiin kuluvaa aikaa. Helmi-hankkeen tarjoamat modernit pyyntilaitteet mahdollistavat loukkujen valvonnan ja haaskapyynnin, lisäten entisestään pyynnin kustannustehokkuutta.

Metsästäjille on aikaisemminkin ojennettu vastuu vieraspetojen pyyntityön hoitamisesta. Helmi-hanke on osoittanut, ettei pelkkä yksittäisten pyytäjien innokkuus riitä. Tarvitaan suunnittelua, koordinaatiota ja seurantaa. Motivaation ylläpitämiseksi on myös kerrottava työn tuloksista. Parantuneet linnustoarvot kertovat ne tulevaisuudessa kaikkein parhaiten.

Metsästäjät ovat kuluneen kahden vuoden aikana osoittaneet valmiutensa tehostaa ja kehittää vieraspetojen pyyntiä. Puolet vajaasta 50 000 pyyntityötunnista tehtiin talkoilla eli motivaatio pyyntityöhön on vahva. Helmi-vieraspetohanke on ainutlaatuinen mahdollisuus vapaaehtoisen työpanoksen hyödyntämiseen luonnonhoitotyössä.