Häng med och snickra en knipholk!

Publicerad10.3.2023

Finlands viltcentral och Finlands jägarförbund ordnar den 25-26 mars (kl 9-16) snickeridagar för knipholkar. Dagarna ingår i Knipholksprojekt Finland. 

Holkdagarna äger rum i Joensuu, på parkeringsområdet vid Voimatie 12.

Idéns ”pappa”, Risto Virtanen, står för materialet och tanken är att deltagarna ska snickra ihop flera hundra holkar under de två dagarna. På köpet bjuder arrangörerna på info om sjöfåglarna, jakten och naturen.

Ta med dig en skruvdragare med TX20-spets och 15 euro i kontanter. 

Syftet med knipholksprojektet är att underlätta häckningen för kniporna. Holksnickrarna förbinder sig alltså till att sätta upp en holk i terrängen, skicka in koordinaterna till projektet och skriva en årlig häckningsrapport som även den skickas in. I paketet ingår förstås också att sköta om den årliga servicen på holken.

Anmälningar och materialreservationer senast 20 mars till: 

Kai-Eerik Nyholm, kai-eerik.nyholm@riista.fi, tfn 029 431 2295