Fortsättningsvis stor efterfrågan på jakt- och fisketillstånd

Intresset för jakt och fiske i statens marker var fortsättningsvis stort i fjol. I allt fler områden tog Forststyrelsens tillståndskvoter slut eftersom efterfrågan var mycket större än tillgången.

Bild Hannu Huttu
Publicerad24.2.2022

De som i fjol jagade och fiskade i statens marker alstrade under fjolåret 54,6 miljoner euro i intäkter för företagen på de berörda orterna. Finländarna köpte inalles 548 898 dygn jakt- och fisketillstånd i statsmarkerna. I synnerhet i Lappland, Koillismaa och Kajanaland ökade jakt- och fiskekunderna sysselsättningen. Jakt- och fiskeresornas sysselsättande effekt uppgick till inalles 291 årsverken.

I många områden skulle det finnas en mycket större efterfrågan, men Forststyrelsen begränsar jakten och fisket med kvoter. Detta för att inte äventyra vilt- och fiskbestånden, och för att bevara den sociala hållbarheten.

Enligt Forststyrelsens bedömning började man i höstas i vissa nordfinska områden befinna sig vid taket för antalet jägare och fiskare. Man kommer att dämpa rusningen genom att inte sälja gästtillstånd för älgjakt för september.

– Vi har utmärkta möjligheter att erbjuda finländarna jakt och fiske, men vi måste införa kvoter för att inte äventyra hållbarheten. Vi tänker också aktivare än förut styra jägare och fiskare till mindre efterfrågade områden, uppger jakt- och fiskedirektör Jyrki Tolonen.

I fjol såldes 84 537 jakttillstånd till statsmarker. I de populäraste områdena i Övre Lappland såldes hönsfågeltillstånden slut på några sekunder.