Förnyad grundkurs för rovdjurskontaktpersoner

Förnyelsen av grundkursen förenhetligar kontaktpersonernas kunskapsbas och förtydligar det frivilliga nätverkets roll vid insamlingen av viltdata. Dessutom har grundkursen flyttats ut på nätet där den är öppen för alla på viltinfo.fi.

Text Mari Lyly och Olli Kursula   Bild Mari Tikkunen

Publicerad8.3.2022

Utbildningen för kontaktpersoner är uppdaterad för att motsvara dagens krav. Hädanefter krävs avlagd kurs av samtliga nya kontaktpersoner, antingen på nätet eller i en utbildning ordnad av viltcentralen. Den traditionella närundervisningen har således inte slopats.

Vi uppmanar dem som redan jobbar som kontaktperson att studera materialet och uppdatera sitt kunnande genom att gå utbildningen.

Materialet i grundkursen har delats upp i tydligare helheter än förut, som betonar rovdjurskontaktpersonernas betydelse som insamlare av rovdjursdata. Dessutom ger kursen praktiska anvisningar för framgång i jobbet, som ju emellanåt är krävande.

Flexibla studier på nätet

Avsnitten som är upplagda som lektioner är öppna för alla. Den som loggar in med sitt Oma riista-lösenord kan dessutom skriva provet som ingår i varje avsnitt. För godkänd kurs krävs godkänt i samtliga avsnittstenter. Att testa sitt eget kunnande är ett intressant tidsfördriv för alla som är intresserade av de stora rovdjuren.

Nätkursen utgör en mångsidig helhet där den studerande fördjupar sig i mycket mer än nätverket av kontaktpersoner; identifiering av rovdjur, hur observationer bokförs, hur obsmaterialet används och hur uppskattningen av stammarna går till. Därtill kommer förvaltningen av rovdjuren och avskjutningsplaneringen.

Förnyelsen av utbildningen har gjorts av Finlands viltcentral i samarbete med Naturresursinstitutet och ingår i det EU-finansierade VargLife-projektet. Ett antal kontaktpersoner testade kursen i slutet av fjolåret och gav sina synpunkter. Ett stort tack till dem!

Efter hand som projektet framskrider kommer utbildningsmaterialet att kompletteras med bla DNA-insamling och SRVA-verksamhet.

Rovdjurskontaktpersonen
är en frivillig som
hjälper forskningen

  • Den viktigaste uppgiften är att samla in obs av stora rovdjur i sitt område, kontrollera dem och förmedla dem till Naturresursinstitutet.
  • Uppgiften kräver grundlig kännedom om de stora rovdjuren.
  • Observationerna som kontaktpersonerna har kontrollerat bildar grunden för uppskattningen av rovdjursstammarna.
  • Även viltcentralen och polisen använder uppgifterna i Tassen-systemet som stöd för sitt beslutsfattande.
  • En god rovdjurskontaktperson är känd för ärlighet och pålitlighet, och förstår sin opartiska roll i förvaltningen av rovdjuren.
  • Rovdjurskontaktpersonerna utbildas och utses av viltcentralen.