Petoyhdyshenkilöille uudistettu peruskurssi

Uudistus yhtenäistää petoyhdyshenkilöiden tietopohjaa ja selkiyttää vapaaehtoisverkoston roolia riistatiedon keräämisessä. Peruskurssi on myös siirretty Riistainfoon, jossa se on vapaasti kaikkien saatavilla.

Teksti Mari Lyly ja Olli Kursula   Kuva Mari Tikkunen

Julkaistu8.3.2022

Petoyhdyshenkilöiden koulutus on ajantasaistettu vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Kaikilta uusilta petoyhdyshenkilöiltä vaaditaan jatkossa kurssin suorittaminen joko verkossa tai osallistumalla riistakeskuksen järjestämään koulutukseen. Myös perinteistä kontaktiopetusta siis tarjotaan edelleen.

Petoyhdyshenkilön tehtävässä jo toimivia kannustetaan tutustumaan materiaaliin ja päivittämään osaamistaan suorittamalla koulutus.

Peruskurssin materiaalit on nyt jaoteltu aiempaa selkeämmiksi kokonaisuuksiksi, jotka korostavat petoyhdyshenkilöiden merkitystä suurpetoja koskevan riistatiedon kokoajina. Kurssi antaa myös käytännönläheisiä ohjeita tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen, toisinaan haastavissakin tilanteissa.

Verkkokurssi mahdollistaa joustavan opiskelun

Verkkokurssin oppituntimaiset osiot ovat vapaasti opiskeltavissa. Oma riista -tunnuksilla kirjautuneet pystyvät suorittamaan kuhunkin osioon kuuluvan tentin. Kurssin läpäisy edellyttää kaikkien tenttiosuuksien hyväksyttyä suorittamista. Omien tietojen testaaminen on mielenkiintoista ajanvietettä kaikille suurpedoista kiinnostuneille.

Verkkokurssi on monipuolinen kokonaisuus, jossa perehdytään petoyhdyshenkilöverkoston ohella suurpetojen tunnistamiseen, havaintojen kirjaamiseen, havaintoaineiston käyttöön, kanta-arvion muodostamiseen sekä suurpetojen kannanhoitoon ja verotussuunnitteluun.

Koulutuksen uudistaminen on tehty Suomen riistakeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä osana EU:n rahoittamaa SusiLIFE-hanketta. Joukko petoyhdyshenkilöitä on testannut kurssin ja antanut siitä palautetta loppuvuodesta 2021. Heille kiitokset!

Hankkeen edetessä koulutusmateriaalia täydennetään muun muassa DNA-keräystä ja SRVA-toimintaa käsittelevillä lisäosilla.

Petoyhdyshenkilö on vapaaehtoinen
tutkimuksen avustaja

  • Tärkein tehtävä on kerätä alueensa suurpetohavainnot, varmistaa ne ja välittää havainnot Luonnonvarakeskukselle.
  • Tehtävä vaatii hyvää suurpetojen tuntemusta.
  • Petoyhdyshenkilöiden varmentamat havainnot muodostavat suurpeto­kantojen arvioinnin perustan.
  • Myös Suomen riistakeskus ja poliisi käyttävät petoyhdyshenkilöiden Tassu-havaintojärjestelmään kirjaamia tietoja päätöksentekonsa tukena.
  • Hyvä petoyhdyshenkilö tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi, ja hän ymmärtää riippumattoman roolinsa suurpetokantojen hoidon kokonaisuudessa.
  • Petoyhdyshenkilöt kouluttaa ja nimittää Suomen riistakeskus.

Lisää samasta aiheesta