Fällningsuppgifterna underlättar beslutsfattandet för en jaktförening

Hur många minkar och mårdhundar har ni under årens lopp fällt i föreningens marker? Mot vilken del av rådjursstammen är beskattningen inriktad? Har ni skjutit för många råbockar i proportion till rågetterna? Har ni fällt mest vuxna rådjur?

Publicerad12.7.2023

Oma riistas funktioner för föreningar bygger i hög grad på älgjakten, men de nya funktionerna belyser i synnerhet hur jakten på småvilt har utvecklats. Den här informationen finner du i vyn för föreningar; fortsätt till statistiken och avskjutningsstatistiken.

Här presenteras rådjursavskjutningen i föreningens marker på ett åskådligt sätt.

Med den exaktare avskjutningsrapporteringen kan medlemmarna också diskutera lämpliga kvoter. Hur mycket jakt tål de olika viltstammarna? Ska vi minska eller öka på kvoterna, eller köra på som förut? Som underlag för en sådan diskussion behöver vi också data om hur viltstammarna varierar. På samma plats i fliken för statistik har vi under punkten för viltuppföljning samlat några matnyttiga länkar. Där hittar du rapporterna om resultaten från inventeringarna av vilttrianglar och sjöfåglar i ditt eget område. Står avskjutningen i föreningens marker, de begränsande kvoterna och viltstammarnas utvecklingsriktning i de rätta proportionerna till varandra? Med de nya rapporterna når vi förhoppningsvis ännu närmare det här målet.

Utgående från anteckningarna i Oma riista kan vi bland annat att följa med hur fågeljakten framskrider.

Föreningarna kan samla in avskjutningsinformationen från medlemmarna på flera olika sätt. Somliga använder papperskort, andra kanske blanketter på nätet, medan vissa gör det med e-posten. Det här har – beroende på metoden – ofta inneburit mycket jobb för föreningens sekreterare. Om medlemmarna däremot bokför bytet i Oma riista blir informationen om avskjutningens årliga variationer och bytets ålders- och könsfördelning samlad och lättillgänglig. Genom att använda föreningsnumret i Oma riista kan dessutom eventuella jaktgästers fällningar bokföras i föreningens statistik. Detta visar samtidigt vilken effekt jaktgästerna har på viltstammarna i jaktområdet.

Numera går det också att bokföra bytet i Oma riista som gäst eller för gästen, bara man vet gästens jägarnummer eller om gästen kan föreningens nummer. Det senare numret står på föreningens ingångssida.