Saalistiedot helpottamaan metsästysseuran päätöksentekoa

Paljonko seurasi alueelta on ammuttu vieraspetoja vuosien kuluessa? Entä mihin kannanosaan metsäkaurissaaliin verotus on osunut? Onko pukkeja ammuttu liikaa suhteissa naaraisiin? Onko verotus ollut aikuisvoittoista?

Julkaistu11.7.2023

Oma riistan seuratoiminnallisuuksia on rakennettu pitkään hirvien metsästämisen näkövinkkelistä, uudet toiminnallisuudet tuovat lisävaloa etenkin pienriistasaaliiden kehittymiseen.  Näitä tietoja pääset tarkastelemaan Oma riistan seuranäkymästä tilastot kohdasta ja edelleen saalistilastot.

Seuran alueen metsäkaurissaaliin näkee helposti yhdellä silmäyksellä.

Tarkemman saalisraportoinnin myötä voidaan seuroissa herättää myös keskustelua sopivista kiintiöistä. Millaisen metsästysverotuksen eri eläinkannat kestävät? Olisiko kiintiöitä syytä pienentää, kasvattaa vai pitää ennallaan? Tämän keskustelun tueksi tarvitaan myös tietoa riistakantojen vaihtelusta. Samaan paikkaan Oma riistaan tilasto välilehdelle ”riistaseuranta” -kohdan alle on koottu hyödyllisiä linkkejä siitä mistä saat raportteja oman alueesi riistakolmio- ja vesilintulaskentojen tuloksista. Onko seuran alueelta saatu saalis, saalista rajoittavat kiintiöt ja riistakantojen kehityssuunta oikeassa suhteessa toisiinsa? Uusilla raporteilla päästään toivottavasti tähän entistä paremmin käsiksi.

Voidaan esimerkiksi tarkastella, miten riistalintujen saalista on kertynyt Oma riistaan tehtyjen merkintöjen perusteella.

 

Seuroilla on monia eri keinoja saalistiedon keruuseen jäsenistöltä. Yksillä on käytössä paperikortit, toiset saattavat käyttää internetlomakkeita ja kolmannet keräävät tietoa sähköpostilla. Menetelmästä riippuen tästä on seuran sihteerille saattanut olla kova työ. Mikäli jäsenistö kirjaa saaliinsa Oma riistaan on seuralla hyvä mahdollisuus saada koottua tietoa saalismäärien vuosien välisestä vaihtelusta, sekä saaliin ikä- ja sukupuolijakaumasta vähällä vaivalla. Samoin mahdollisten jahtivieraiden saaliit pystytään kirjaamaan seuran tilastoihin käyttämällä seuralla Oma riistassa olevaa asiakasnumeroa. Tällöin nähdään sekin, millainen vaikutus jahtivierailla on alueen riistakantoihin.

Nykyisellään Oma riistassa voi merkitä saaliin myös vieraana, tai vieraalle, kunhan tietää joko vieraan metsästäjänumeron, tai vieras tietää seuran Oma riistan asiakasnumeron, joka näkyy seuran etusivulla.