Ett värdefullt vilt- och naturvårdsarbete

Hur mycket viltåkrar har din jaktförening? Har ni anlagt våtmarker för sjöfåglar? Har ni satt upp slickstenar och fågelholkar i terrängen och underhåller dem?

Publicerad13.7.2023

Jaktföreningarna gör ett värdefullt vilt- och naturvårdsarbete, som dock är svårt att mäta. Säkerligen också inom föreningen.

I statistikvyn för föreningar i Oma riista finner du en sida för viltvård. Där finns en blankett för föreningens kontaktperson där han eller hon kan anteckna uppgifter om eller uppskattningar av det vilt- och naturvårdsarbete som medlemmarna gör. Om det finns uppgifter också för tidigare år så kan även dessa antecknas på blanketten.

När det sedan finns data för flera år kan informationen användas som ett verktyg som gör det enkelt att gå igenom de årliga variationerna hos vilt- och naturvårdsarbetet i föreningens verksamhetsberättelse. Hur väl har medlemmarna lyckats realisera planerna för viltvårdsarbetet? Finns det ställen som kan utvecklas i det här avseendet?

Vad kan föreningen göra för att öka antalet viltåkrar och fågelholkar i terrängen?

När det finns rapporter för flera år går det överskådligt att jämföra de olika åren.