Joni Hankala, Jonne Ahtimaa, projektets jaktplanerare Teppo Kakkonen, Kalle Karppila, Janne Kiljander, Veli-Pekka Koskela och jvf:s verksamhetsledare Uula Hosionaho ser till att det inte vimlar av främmande rovdjur i Akionlahti.

Erfarna jägare visar sitt kunnande på fågelobjekten vid västkusten

I Akionlahti i Oulunsalo skär man ner mink- och mårdhundspopulationerna med hård hand. På västkusten finns flera viktiga fågelvatten där vi bevarar häckningsfriden med Helmiprojektet mot de främmande rovdjuren.

Publicerad29.11.2021

Akionlahti räknas till de värdefullaste fågelvattnen i Norra Österbotten och platsen är populär bland både fågelskådare och friluftsfolk. Änder och vadare rastar och häckar där i stora mängder. För att trygga häckningen krävs det effektiv mink- och mårdhundsjakt.

Förhoppningsvis får fällorna som gillrats vid stigar och vägar i naturskyddsområdet vara i fred.

Erfarna smårovdjursjägare i fångstgrupperna

Helmiprojektets fångstgrupp i Akionlahti består av fem jägare som känner området väl. Redan före projektet uträttade de ett resultatrikt och osjälviskt naturvårdsarbete genom att eliminera mink och mårdhund. Eventuellt kommer gruppen att utökas med ett par kunniga jägare till.

Fångstgruppen i Akionlahti gillrar mängder av mink- och mårdhundsfällor i området. Foto: Teppo Kakkonen.

På våren innan flyttfåglarna anländer jobbar fångstgruppen med att effektivt eliminera minkarna och mårdhundarna i skyddsområdet i Akionlahti, i den omedelbara närheten av området och utmed rovdjurens spridningsvägar. I början av vintern riktas jakten främst mot minkarna eftersom arten orsakar värre förödelse för fågellivet än mårdhunden.

Jv-föreningarna spelar en framträdande roll

Oulunsalo-Kempele jaktvårdsförening och jaktföreningarna i trakten har tagit emot projektet med en positiv attityd. Jv-föreningens aktiva medverkan är en förutsättning för att den effektiva elimineringen av rovdjuren ska lyckas.

Uula Hosionaho som är verksamhetsledare på jaktvårdsföreningen hoppas att jägarna i trakten ska trappa upp mink- och mårdhundsjakten även utanför projektet.

Objekten i Kvarken likaså i startgroparna

Mellan Vasa och Kalajoki har man också tagit de första stegen för att inleda en effektiverad jakt. På objektet i Marinkaistenranta inom Lochteånejdens jaktvårdsförenings område är jakten redan igång. Liksom i Akionlahti finns där från förut ett ivrigt gäng jägare som behärskar metoderna för både aktiv och passiv jakt.

Fällorna är redan utplacerade i terrängen och förutsättningarna för aktiv jakt med hund är goda. Viltkamerorna som Helmiprojektet står för höjer effekten i mårdhundsjakten.

Viltkamerorna avslöjar mårdhundarna och utgör ett utmärkt hjälpmedel för jägarna.

På Karlebynejdens jaktvårdsförenings område finns tre fångstområden där jv-föreningen förhandlar med jaktföreningarna om fångstområdena för fångstgrupper som utses senare. Fällorna för projektet finns redan i lager, klara för utsättning i terrängen, vilket gör det lättare att inleda jakten. Även på Himanka jaktvårdsförening pågår förhandlingar, vilket betyder att jakten kommer igång på flera objekt under de närmaste veckorna.