Grytjakt handlar om samspel. ”Passhunden” säkrar, så inte mårdhunden smiter.

En prova på-grytjakt i Fredrikshamn

Veckelax-Fredrikshamns jvf ordnade en introduktionsdag om grytjakt för smårovdjursjägarna på orten, där bortåt 30 intresserade deltagare fördjupade sig i grytjaktens finesser.

Bilder Tomi Nevalainen
Publicerad24.3.2023

Grytjaktsdagen hölls på en lördag i mars och samlade en stor skara intresserade jägare som gärna fattade spaden för att gräva. Tanken var att deltagarna skulle bli bekanta med varandra och lära sig hur man fångar mårdhundar i vintergryt. Och få se grytjakten som en helhet.

– Det finns både enklare och svårare metoder för jakt på små rovdjur. På vintern kräver grytjakten specialiserad utrustning och många deltagare. När deltagarna på det här viset får se och prova på, så går det sedan lättare för dem att organisera jakter i egna marker. På en grytjakt behöver man hundar och hundförare, men det finns flera andra uppgifter för jaktlaget, börjande från grävandet, berättar Mika Tiihonen, verksamhetsledare på Veckelax-Fredrikshamns jvf.

Dagen, som utvecklade sig till en familjedag, ordnades av jaktvårdsföreningen och erfarna smårovdjursjägare på orten. Arrangörerna hade på förhand plogat vägar och kartlagt lämpliga gryt för att inte spilla tid på tomma gryt. Saldot för dagen blev ändå inte svindlande eftersom stora gryt kräver mycket tid. Huvudsaken var ju ändå att visa hur fångstformen går till och hur jakten kan göras effektiv. Deltagarna diskuterade bland annat om fördelarna med att markera åtlar och gryt i Oma riista.

Grytdagen inkluderade förstås också en fältlunch vid jaktföreningens vindskydd.

Smårovdjursjägarna ute på rätt väg

Jämfört med läget för några år sedan har det skett en klar förändring i fångstkulturen,

bedömde en av arrangörerna för grytdagen, Tomi Nevalainen, som är planerare på Helmiprojektet mot de främmande rovdjuren. Han berömmer Helmiprojektet för att det har väckt ett nytt intresse för ämnet.

– Jag är övertygad om att allt tal om naturförluster har fått folk att fundera på om man själv kunde göra nåt åt saken. Att ta hand om naturen är inget flum, menar Nevalainen.

Enligt Nevalainens uppfattning har grytdagen väckt ett intresse hos flera av deltagarna. Även Mika Tiihonen hoppas att fler smårovdjursjägare ska dyka upp i jv-föreningen. Han understryker rovdjursjaktens betydelse för jaktens kontinuitet.

– Finns det inga fågelkullar så blir det ju inte heller någon jakt. Vi kan förstås inte påverka väderleken, som påverkar fåglarnas häckning, men mängden fyrfota smårovdjur kan vi jägare påverka, förklarar Tiihonen.

Grytjakt

På vårvintern är jakten med grythund ett väldigt effektivt sätt att minska på mårdhundarna, som ju utgör ett hot mot i synnerhet de markhäckande sjöfåglarna. Jakten med grythund fungerar bäst med ett jaktlag. Man samlar på sig kunskaper och erfarenheter, och gör därför klokt i att börja tillsammans med erfarna jägare. Mera information om grytjakt på mårdhund finner du på vieraspeto.fi/sv/.