Luolapyynti on yhteispeliä. "Passikoira" varmistaa, ettei supikoira karkaa.

Luolapyyntiä tehtiin tutuksi Haminassa

Vehkalahden-Haminan rhy ja paikalliset pienpetopyytäjät pitivät luolapyyntipäivän, jossa lähes 30 kiinnostunutta pääsi perehtymään luolametsästyksen saloihin.

Kuvat Tomi Nevalainen
Julkaistu23.3.2023

Maaliskuisena lauantaina pidetty luolametsästyksen perehdytyspäivä keräsi valtavan paljon aiheesta kiinnostuneita lapion varteen. Tavoitteena oli tutustua muihin pyytäjiin ja oppia, miten supikoiria pyydetään talvipesiltään. Nähdä kokonaisuutena, millaista luolapyynti on.

– On helpompia ja on vaikeampia pienpetojen pyyntimuotoja. Talvinen luolapyynti tarvitsee erikoisempaa kalustoa ja paljon porukkaa. Kun pääsee näin katsomaan ja tutustumaan, on helpompi saada pyyntejä järjestymään myös omille metsästysmaille. Luolapyynnissä tarvitaan koiria ja koiranohjaajia, mutta pyyntimuodossa on monta muutakin hommaa tarjolla kaivuusta lähtien, kertoo Vehkalahden-Haminan rhy:n toiminnanohjaaja Mika Tiihonen.

 

Koko perheen tapahtumaksi muodostuneen päivän järjestivät riistanhoitoyhdistys ja alueen kokeneet pienpetojen pyytäjät. Järjestäjät olivat ennakkoon auranneet teitä ja kartoittaneet sopivia luolapaikkoja, jotta ei tarvitsisi kiertää tyhjillä pesillä. Lopulta päivän saalismäärä ei ollut päätähuimaava, sillä suuret supikoiran pesät veivät paljon aikaa. Tärkeintä oli näyttää, mitä pyyntimuotoon kuuluu ja miten siitä voidaan tehdä tehokasta. Keskustelua syntyi esimerkiksi siitä, mitä etuja on haaskojen ja luolien merkitsemisestä Oma riistaan.

Päivän aherruksen aikana ehdittiin myös nauttimaan tarjottuja eväitä metsästysseuran laavulla.

Pienpetopyytäjät oikealla asialla

Verrattuna parin vuoden takaiseen on tapahtunut selkeä muutos pyyntikulttuurissa arvioi yksi tapahtuman järjestämiseen osallistuneista ja Helmi-vieraspetohankkeen suunnittelijana toimiva Tomi Nevalainen. Hän kiittelee Helmi-vieraspetohankkeen tuoneen uudenlaista kiinnostusta aiheeseen.

– Uskon, että osaltaan luontokatosta puhuminen on saanut porukkaa pohtimaan, voisiko itsekin asialle tehdä jotakin. Luonnosta huolehtiminen ei ole höpöhöpö-hommaa, Nevalainen toteaa.

Nevalainen uskoo tapahtuman herättäneen monessa kipinän pyyntiin. Myös Mika Tiihosen toiveissa on, että rhy:n alueelle saadaan lisää metsästäjiä pienpetopyyntiin. Hän korostaa pyynnin merkitystä metsästyksen jatkuvuudelle.

– Jos ei ole poikueita, ei käytännössä ole metsästettävää. Emme voi mitään sille, että huonot kelit vaikuttavat lintujen pesintätulokseen. Mutta nelijalkaisten pienpetojen määriin voimme metsästäjinä itse vaikuttaa, Tiihonen sanoo.


Kaivuun jälkeen luola tai talvipesä pyritään palauttamaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä tilaa-

Luolapyynti

Kevättalven aikana metsästys luolakoiralla on hyvin tehokas tapa vähentää supikoirakantaa, joka uhkaa etenkin maassa pesiviä vesilintuja. Luolakoirapyynti onnistuu parhaiten porukassa. Tieto ja taito karttuvat kokemusten myötä ja siksi metsästysmuotoon kannattaa tutustua kokeneempien metsästäjien opissa. Lue lisää supikoiran luolapyynnistä vieraspeto.fi-sivustolla.