Drygt 41 000 vitsvansobservationer redan gjorda

Jägarna har gjort drygt 41 000 vitsvansobservationer och de här observationerna stöder arbetet med att utveckla uppskattningen av hjortstammen.

Bild Heikki Mikkola
Publicerad22.12.2021

Från och med pågående säsong har jägarna kunnat bokföra sina hjortobservationer under jakten.

I skrivande stund har drygt 41 000 observationer blivit gjorda. Andelen kalvar ligger på 35 procent och andelen bockar (av de vuxna) ligger på 36 %.

Utgående från observationerna kan vi uppskatta hjortstammens könsstruktur och produktivitet, och utgående från dem vidareutvecklar vi uppskattningarna till en ännu större exakthet.

Vi riktar därför ett stort tack till de jägare som aktivt har bokfört sina hjortobservationer. Vi behöver fler observationer och varje sådan är värdefull. För den som sitter i en uppvärmd vaktjaktskoja och bläddrar i telefonen är det väl inte något större besvär att anteckna kvällens observationer i Oma riista-appen.

Observationerna ger information om hjortarna i området. I vyn Rapporter i Oma riista hittar du information som bygger på jägarnas observationer ända ner till jaktföreningsnivån. På webbsidorna hittar du tabeller, diagram och kartor som är väl värda ett besök. Ur rapporterna kan du bland annat utläsa hur jaktsättet påverkar könet och åldern hos de observerade och fällda hjortarna.

Anvisningar om Oma riista -tjänsten.

Ett komihåg för antecknandet:

  1. Anteckna enbart synobservationer av hjort som du gör under pågående jakt – även de fällda hjortarna antecknas som observationer.
  2. Samtliga hjortar som du observerar under en kväll på vaktjakt kan antecknas i en och samma anmälning.
  3. Varje jägare antecknar sina observationer själv och de ska inte bekräftas av jaktledaren. Det gör ingenting om samma hjort blir noterad flera gånger.

Anteckna observationerna i Oma riista-appen så här:

  1. Påbörja en Ny observation
  2. I samband med en hjortjakt: Ja
  3. Jaktsätt: Exempelvis vaktjakt
  4. Observerade hjortar: Exempelvis 1 hind + 1 kalv
  5. Spara