Det har upptäckts fel i jaktvårdsavgiftens e-fakturor och direktdebitering

Publicerad28.5.2020

En del av dem som betalar jaktvårdsavgiften med e-faktura eller som direktdebitering har fått fler fakturor med samma referens till sin bank. Ett fel som har uppstått vid förmedlingen av fakturan.

Vi skickar ett brev till alla som har betalt för mycket. Brevet innehåller direktiv om vilka uppgifter som behövs för återbetalningen samt ett svarskuvert. Postavgiften är betald.

Alternativt kan ni vara i kontakt med Jägarregistrets kundservice före brevet kommer. Till Jägarregistret bör följande uppgifter meddelas angående återbetalningen:

  • jägarens namn
  • jägarnummer
  • födelsetid
  • bankkontonummer
  • återbetalningens summa
  • telefonnummer

Meddela även betalarens namn ifall den är en annan än jägarens namn.

Uppgifterna kan meddelas per e-post till adressen metsastajarekisteri@innofactor.com , per telefon till numret 029 431 2002 eller per brev till adressen Metsästäjärekisteri, PL 22 00331 Helsingfors.

Jägarregistrets kundservice är öppen vardagar kl. 9:00 – 16:00

Jaktvårdsavgiften

är 39 euro för ett jaktår. För den som vid ingången av jaktåret är under 18 år är jaktvårdsavgiften 20 euro.