Det effektivaste sättet att förebygga vargskador är att kombinera skyddsåtgärder

Elektriska rovdjursstängsel är i Finland en vanlig och effektiv metod för att skydda husdjur mot rovdjursattacker. Ute i världen används förutom rovdjursstängsel också många andra metoder för att skydda husdjur mot stora rovdjur. I projektet VargLIFE utreddes vilka skyddsmetoder som är vetenskapligt undersökta.

Publicerad22.5.2020

Det elektriska rovdjursstängslet är ett effektivt sätt att skydda djur mot stora rovdjur bara det sätts upp och underhålls på rätt sätt.

– Ute i världen används förutom rovdjursstängsel också många andra metoder som vi kunde testa här i Finland, uppger specialforskare Jani Pellikka på Naturresursinstitutet.

Pellikka utredde hur de olika skyddsmetodernas effektivitet har studerats i Europa och USA.

I Finland behövs det framför allt snabba lösningar. Om det har skett ett angrepp eller ett tillbud nära en gård bör husdjuren skyddas med åtgärder som är enkla att ställa upp. Det tar tid att skaffa fram material och bygga ett rejält rovdjursstängsel.

– Tester har visat att lapptyg som hängs upp framför ett befintligt elstängsel utgör en effektiv tillfällig lösning. Lapptyget är en lina med 50 centimeter långa, smala plastremsor som nästan når ner till marken, förklarar Pellikka.

Ett sätt att förebygga attacker medan rovdjursstängslet byggs är att i mån av möjlighet ta in djuren till natten.

I USA har man testat olika avskräckningsmetoder som skrämmer iväg vargarna med ljud, ljus eller rörelse. Det har till och med gjorts försök med elchockshalsband på vargar. I Sydeuropa används vallhundar som skydd mot rovdjur.

Vilken lösning som ger det bästa skyddet beror på den enskilda gårdens produktionsinriktning och terrängen. Ju fler metoder som står till buds desto bättre blir deras sammanlagda effekt.

Projektet VargLIFE bistår med planeringen av skyddsåtgärder och ger råd för anskaffningen av material. Projektets planerare testar bland annat lapptyg och ljud- och ljusskrämmor på djurgårdar här i landet.

– Vi testar avskräckningsmetoder som används utomlands för att se vad som kunde passa i våra förhållanden. Det ger gårdsägarna fler metoder för att skydda sina djur, berättar projektsamordnare Mari Tikkunen på Finlands viltcentral.

En sammanfattning av översikten

En översikt av de bästa metoderna som förebygger vargattacker (på engelska)

Mera om projektet: www.susilife.fi