Byte av jaktvårdsförening

Publicerad13.3.2021

Om du vill byta jaktvårdsförening ska du skriftligt skicka följande uppgifter till Jägarregistret:  namnet och jägarnumret samt den nuvarande och den nya jaktvårdsföreningen. Underteckna anmälningen.

Gör anmälningen senast den 7 maj så hinner den till jaktkortet för jaktåret 2021-2022.

metsastajarekisteri@innofactor.com eller

Jägarregistret, PB 22, 00331 Helsingfors

Den som har betalat jaktvårdsavgiften kan vara medlem i den jaktvårds­förening inom vars verksamhetsområde han eller hon huvudsakligen
jagar eller i den förening inom vars verksamhetsområde hans/hennes hemkommun ligger.