Riistanhoitoyhdistyksen vaihtaminen

Julkaistu13.3.2021

Jos haluat vaihtaa riistanhoitoyhdistystäsi, se tapahtuu toimittamalla Metsästäjärekisteriin kirjallisesti seuraavat tiedot: nimi, metsästäjänumero sekä nykyinen ja uusi riistanhoitoyhdistys. Ilmoitus tulee allekirjoittaa.

Jotta muutos ehtii metsästysvuoden 2021–2022 metsästyskorttiin,
ilmoitus tulee tehdä 7.5.2021 mennessä.

metsastajarekisteri@innofactor.com tai

Metsästäjärekisteri, PL 22, 00331 Helsinki

Riistanhoitomaksun maksanut henkilö voi kuulua jäsenenä siihen riistanhoitoyhdistykseen, jonka toiminta-alueella hän pääasiassa metsästää, tai siihen riistanhoitoyhdistykseen, jonka toiminta-alueella olevassa kunnassa hänellä on kotipaikka.