Bokför de jaktbara fåglarnas häckningsbestyr i Oma riista

Publicerad3.5.2024

Under våren och sommaren ska vi åter en gång kartlägga häckningsutbredningen för fåglarna i vårt land. Vi har därför gjort det enkelt för jägarna att delta; du behöver bara skriva in dina observationer av häckande jaktbara fåglar i Oma riista. Välj art och observationstyp: par, kull, spel, bo och antal. Spara.

Observationerna kan skickas in var som helst i landet, oavsett om du befinner dig på sommarstugan eller ute på en fågelexpedition. Vi är särskilt intresserade av häckningsobservationer av sjöfåglar med negativ utveckling, och kullar av fåglar som bläsand, stjärtand och vigg. Vi samlar också in data om sjöfåglarna genom årliga par- och kullräkningar. Inventeringsinformationen överförs också till fågelatlasen, men därutöver behöver vi kartläggningar av häckningsområdena specifikt för atlasen.