På bilden en slagjärnsfälla för mink där ingången har minskats till 6 cm. Enligt lagen får diametern på öppningen inte överstiga 8 cm.

Bestämmelserna om slagfällor för jakt på små rovdjur förnyas

Uppdateringen av 10 § i jaktförordningen om slagjärn för jakt på små rovdjur innebär ett lagstadgat krav på skyddshölje och ett maxmått på 8 cm för ingången.

Bild Ville Kankare
Publicerad17.10.2022

Statsrådet godkände den 6 oktober en ändring i jaktförordningen om användningen av slagjärn. Den nya förordningen träder i kraft den första december i år, vilket innebär att äldre fällor därefter ska vara ombyggda i enlighet med förordningen eller tagna ur bruk.

För de jaktbara däggdjuren gäller förordningen mård, iller, vessla och ekorre. Förordningen inkluderar de skadliga främmande arterna och på dem tillämpas bestämmelserna om jakt, fångst och dödande av icke fredade djur. Förordningen gäller således också för mink.

Den största förändringen som förordningen medför gäller det skyddande höljet och storleken på ingångshålet. Vid jakt på de här djuren ska ett slagjärn som dödar omedelbart placeras i ett skyddande hölje med en ingångsöppning på maximalt 8 cm. Begränsningen gäller samtliga former på ingången. På exempelvis en fyrkantig öppning får storleken inte överstiga 8 cm diagonalt, från hörn till hörn.

När förordningen träder i kraft den första december blir samtliga slagjärnsfällor för jakt på de ovannämna djuren olagliga om de inte uppfyller kraven i den nya förordningen. Vänta därför inte med att bygga om fällorna så de uppfyller de nya kraven!

Uppdatera de gamla fällorna

Det är dock osannolikt att uppdateringen skulle innebära att gamla fällor måste skrotas. Ta i stället vara på tillfället och rusta upp dina gamla och slitna fällor! Om skyddshöljet inte behöver förnyas så kan man göra nya skivor för gavlarna med 8 cm öppning och fästa dem över de gamla, stora öppningarna. På det viset går det enkelt att uppdatera fällorna för en billig peng.

I bakgrunden figurerar slagjärnsbjörnarna

Behovet av en uppdatering av bestämmelserna om slagjärn leder sitt ursprung till ett medborgarinitiativ för ett förbud mot slagjärn och de såkallade slagjärnsbjörnarna som fick mycket utrymme i massmedierna; alltså björnarna som hade fastnat med tassen i fälla. Det har dock redan länge funnits rekommendationer och anvisningar för fällornas höljen och storleken på ingången. Uppdateringen av jaktförordningen gör användningen av slagjärn tydligare och underlättar övervakningen.