Bekymmer med distributionen av tidningen Jägaren

Vi har haft bekymmer med distributionen av tidningen Jägaren och tidningen har inte nått samtliga som har betalat jaktvårdsavgiften. Problemen uppstod på jägarregistret, där vi håller uppdaterad information om samtliga jägare som har skrivit jägarexamen.

Publicerad12.1.2024

Jägarregistret underhålls av TSS Prime Oy. Före tidningen utkommer görs ett adressplock ur registret och därefter postas tidningen till samtliga jägare som har betalat jaktvårdsavgiften.

I slutet av fjolåret upptäckte vi att det hade uppstått ett fel vid adressplocket för fjolårets två sista nummer. Alla jägare under 18 år som hade skrivit jägarexamen under hösten – ungefär 1600 unga jägare – blev utan tidning. Felet upptäcktes efter postningen av nummer 6/2023 och tidningen skickades i efterhand till samtliga prenumeranter på Jägaren och Metsästäjä som hade blivit utan. Men beklagligtvis fanns det inte tillräckligt många ex av nummer 5/2023.

Nu har vi fått veta att de senaste månadernas automatiska adressändringar inte har blivit införda i jägarregistret på grund av ett fel i databehandlingssystemet. De officiell adressändringarna som jägarna gör till Befolkningsregistret överförs automatiskt till jägarregistret från databasen hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. På grund av felet i uppdateringskörningen blev de nya adresserna inte införda i jägarregistret och tidningarna blev felaktigt postade till de gamla adresserna. Felet berör ungefär 3000 jägare och numren 5/2023, 6/2023 och nummer 1/2024 som utkommer nästa vecka.

Felen har åtgärdats

Att underhålla ett register över drygt 350 000 personer är krävande och förutsätter lämpligt kunnande. Tyvärr kan det ändå inträffa mänskliga misstag vid programmeringen av så stora informationssystem.

De upptäckta felen har åtgärdats så att liknande fel inte ska kunna uppstå igen. Finlands viltcentral beklagar det inträffade och det besvär och den förargelse som detta missöde har orsakat.

Du kan också läsa tidningen Jägaren på nätet och som pdf-tidning (lehtiluukku.fi).