Bakgrundsinformation om varghybriderna i Raseborg och Nystad

Naturresursinstitutet (Luke) meddelade den 6 mars 2023 om de tre varghannar som hittats i återanalysen av gamla DNA-prover. Vilken generation och typ av varghybrider identifierades? Vilka individer var det fråga om? Var kom varghybriderna ursprungligen ifrån? Varför identifierades endast en av avkommorna till alfahanen i Raseborgs som hybrid?

Bild Jarkko Alatalo
Publicerad17.3.2023

Alla tre hybrider som nu identifierats var andra eller tredje generationens återkorsningar till varg. Det betyder att en förälder till varje individ var en varg och den andra var en hybrid. Samma gäller för vargförälder i generationen innan, och möjligen även för vargföräldern i generationen innan dess.

Nystads-exemplaret var ett djur som dödades efter polisbeslut i augusti 2020. Dess föräldrar och ursprung är okända. När den dog var den endast ett år gammal, så den hann inte få någon egen avkomma.

Individen som hittades i Raseborg mellan 2015 och 2017 var en alfahane från Raseborg-flocken. Den sågs senast i januari 2017, så den antas vara död – detta stärks av att en ny alfahane senare hittades i reviret. Baserat på släktskapsanalyserna blev det flera avkommor från Raseborg-hybriden, från vilka analysmetoden identifierade endast en som varghybrid. Denna hane dog efter att ha blivit påkörd av en bil redan innan ett års ålder, i september 2016.

Ursprunget till individen i Nystad och alfahannen i Raseborg är okänt. Så det är inte känt vart hundarna som ursprungligen parade sig med vargar kom ifrån, och inte heller var korsningarna och återkorsningarna ägde rum. Baserat på släktskapsanalysen hittades inte heller deras vargföräldrar i DNA-databasen, trots att släktskapen bland vargarna i sydvästra Finland är relativt välkända. Individerna från Nystad och Raseborg är inte heller släkt med varandra.

Naturresursinstitutet har ingen DNA-databas över varghybrider som hålls som husdjur, så det har inte varit möjligt att undersöka individernas eventuella hursdjursbakgrund. Luke kan inte utesluta ett husdjursursprung, men det är också bra att komma ihåg att det ursprunget också kan vara från Ryssland. I Ryssland är hundhållning och hunddisciplin annorlunda än i Finland och fritt strövande hundar kan para sig med vargar.

Avkommor från korsningar mellan varghybrider och vargar kan ärva olika mängder varg- och hundgener från sina föräldrar. Så vissa avkommor är genetiskt närmare vargar och andra genetiskt närmare hundar. Bestämningen är avhängig analysmetodens precision. Eftersom Raseborgs alfahane var en andra eller tredje generationens återkorsning till en varg och därmed genetiskt mycket varglik, fastställde analysen att de flesta av dess avkommor var vargar. På grund av det genetiska arvets slumpmässiga natur hade en av avkommorna ärvt fler hundgener än de andra, så analysen fastställde att det var en hybrid.