Ansök i tid om tillstånd för hundprov och hunddressyr!

Bild Getty Images

Publicerad10.3.2022

I likhet med de övriga tillstånden som Finlands viltcentral beviljar kan tillstånd för hundprov och hundutbildning enligt Jaktlagens 52 § i princip träda i kraft först när besvärs- och delgivningstiden har gått ut.

Besvärstiden är 30 dagar och delgivningstiden 3 dagar när beslutet skickas elektroniskt och 7 dagar om beslutet postas.

För att handläggningstiden ska räcka till ber vi er skicka in ansökningarna för vårens och sommarens prov och utbildningar i så god tid som möjligt.

0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit

Vad tycker du om tidningen Jägaren på nätet?Årets sista nummer av Jägaren var ett engångsförsök som gavs ut enbart på nätet.

Svara på enkäten senast den sista december och delta i utlottningen av en viltkamera!