Ansök i tid om tillstånd för hundprov och hunddressyr!

Bild Getty Images

Publicerad10.3.2022

I likhet med de övriga tillstånden som Finlands viltcentral beviljar kan tillstånd för hundprov och hundutbildning enligt Jaktlagens 52 § i princip träda i kraft först när besvärs- och delgivningstiden har gått ut.

Besvärstiden är 30 dagar och delgivningstiden 3 dagar när beslutet skickas elektroniskt och 7 dagar om beslutet postas.

För att handläggningstiden ska räcka till ber vi er skicka in ansökningarna för vårens och sommarens prov och utbildningar i så god tid som möjligt.