Koirakoe- ja koulutusluvat ajoissa hakuun!

Kuva Getty Images

Julkaistu10.3.2022

Kuten muutkin Suomen riistakeskuksen myöntämät luvat, metsästyslain 52 §:n mukaiset koirakoe- ja koulutusluvat voivat lähtökohtaisesti tulla voimaan valitus- ja tiedoksisaantiajan umpeuduttua.

Valitusaika on 30 päivää ja tiedoksisaantiaika on 3 päivää, kun päätös toimitetaan sähköisesti tai 7 päivää, jos päätös toimitetaan postitse.

Riittävän käsittelyajan varmistamiseksi hakemukset pyydetään lähettämään kevään ja kesän tapahtumiin mahdollisimman ajoissa.

Lisää samasta aiheesta