Ändringar i jaktförordningen 19.4

Publicerad1.5.2021

De viktigaste ändringarna

Jakttiden för älg som börjar efter fredningen under brunsten tidigareläggs med en vecka i landskapen Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten. Där börjar älgjakten den första lördagen i oktober, i höst den 2.10.

Hund är tillåtet vid jakt på vitsvanshjort och rådjur under tiden 1.2-15.2 samt på älgjakt under tiden 1.1-15.1, utom i renskötselområdet.

För varje licensbelagt hjortdjur ska en fällnings­anmälan göras inom sju dygn efter fällningen. Dessutom ska fällningsanmälan hädanefter göras till Finlands viltcentral för grågås.

Jakten på östersjövikare kräver inte längre jaktlicens utan arten jagas under jakttiden med en regional kvot, börjande den 1.8.