Älglicenserna ansöks elektroniskt

Publicerad1.4.2020

Från och med 1.4. kan man lämna in licensansökningar för hjortdjur i Oma riista -tjänsten. Finlands viltcentrals regionkontor behandlar årligen ett par tusen ansökningar på jaktlicenser för hjortdjur.

Det är fjärde gången som jaktlicenser på hjortdjur ansöks elektroniskt i Oma riista -tjänsten. Den elektroniska licensansökningen har underlättat och snabbat på behandlingen av ansökningarna. I Oma riista -tjänsten fastställer licensansökaren licensområdet och ger övriga nödvändiga uppgifter.

På grund av Coronapandemin innevarande år ordnades älgförvaltningsområdesmötena elektroniskt, vid vilka man planerar den kommande periodens beskattning. Ansökarna rekommenderas att bekanta sig med jaktvårdsföreningens beskattningsplan innan ansökan lämnas in. Ansökan skall sändas in senast den 30 april.

Innan licensansökan påbörjas ska ansökarna göra sig förtrogna med ansökningsanvisningarna på riista.fi -sidorna på adressen viltinfo samt riista.fi