Älgbeskattningsprognoserna är publicerade

Naturresursinstitutet har publicerat beskattningsprognoserna för älghushållningsområdena. De inkluderar den senaste informationen om älgstammens nutillstånd.

Kuva Keijo Väänänen
Publicerad11.11.2020

Höstens älgobservationer och avskjutning har inkluderats i prognosen. Därför kan planerna som jaktvårdsföreningarna gjorde i våras och institutets rekommendationer leda till aningen annorlunda resultat i prognosen än vad som avsågs i beskattningsplanen som gjordes i våras.

Det beviljade antalet jaktlicenser möjliggör eventuellt en beskattning som överstiger det planerade (bank- och hyllicenser). Det är skäl för jaktföreningar och samlicenser att utnyttja prognosen fullt ut och diskutera beskattningsbehovet i eget område. Dessutom visar prognosen tydligt hur stamstrukturen för de vuxna älgarna har utvecklats. Håller könsstrukturen på att få ett överskott av älgkor eller kan vi fortsätta fälla tjurar? Prognosen uppdateras under hela hösten efter hand som jakten framskrider så vi kan följa hur målen för äh-områdena sannolikt blir uppfyllda.

Prognoserna på Riistahavainnot och i Oma riista

Du finner beskattningsprognoserna i älgrapporterna på riistahavainnot.fi; välj önskat äh-område och beskattningsprognos i realtid. Dessutom kan var och en som använder Oma riista läsa prognosen för sin jaktförenings äh-område i älgrapporten för området.

På Viltinfo finner samtliga Oma riista-användare en kort video (på finska) som behandlar älgrapporterna på riistahavainnot.fi och i Oma riista (sektionen för rapporter); hur de ska tolkas och användas vid planeringen av beskattning i realtid.