Naturresursinstitutet publicerade beståndsberäkningen för vitsvanshjorten – stammen minskar fortsättningsvis

Enligt Naturresursinstitutet fanns det cirka 120 000 vitsvanshjortar i Finland under vintern 2022–2023.

Bild Joni Saunaluoma
Publicerad17.3.2023

Konfidensgrad 95 % motsvarar 112 000–128 000 individer. Vid beräkningen tillämpades en ny mall efter älghushållningsområde, som ger bättre utslag för regionala skillnader som påverkar stammens utveckling.

– Utifrån de värden som vi fått fram med den nya mallen har stammen minskat jämfört med ifjol (-13,6 %) och är betydligt mindre än toppnoteringen från ett par år tillbaka (−20,3 %). Ett större jaktuttag för att minska stammen verkar ha gett resultat, säger specialforskare Sami Aikio vid Naturresursinstitutet.

Den snabba ökningen av vitsvanshjortarna och behovet av att kontrollera den påskyndade utvecklingen av beståndsberäkningen. Den mall efter älghushållningsområde (ÄH-område) som togs i bruk i den nu publicerade beståndsberäkningen bygger på regionala data och utgör därför ett viktigt led i utvecklingen av forskningsbaserad viltvård.

– Fördelen med ÄH-mallen är att den tar hänsyn till regionala skillnader som påverkar reproduktionen och dödligheten. Det ger en mer tillförlitlig bedömning, särskilt av populationstäta områden, säger Aikio.

Det första steget i utvecklingen av beräkningsmetoden togs redan under föregående jaktsäsong då observationer under jakten bidrog med aktuell och regionalt relevant information om kalvproduktionen. Det är viktigt att aktiv insamling av observationer fortsätter.

Vinterbeståndet av vitsvanshjort enligt den nya ÄH-mallen och den gamla mallen samt jaktuttaget vid slutet av jaktsäsongen 1980–2022. Runt uppskattningarna anges konfidensgrad 95 %. Årtalet avser början av jaktsäsongen. Beståndsberäkning: Naturresursinstitutet. Jaktuttaget: Finlands viltcentral.

Inga större förändringar i stammens sammansättning

I likhet med beräkningarna i fjol finns det i hela landet 59 kalvar per 100 vuxna djur (95 % konfidensintervall 56–62 kalvar). Könskvoten hos vuxna djur var 1,25 hindar per en hjort (95 % konfidensintervall 1,15–1,41 hindar/hjort). Det är en liten minskning från i fjol, men den ryms inom felmarginalen för beräkningen.

För att ytterligare minska hjortstammen krävs ett jaktuttag på 61 000–67 000 djur under jaktsäsongen som inleds hösten 2023. Uppskattningen baserar sig på indikatorerna för stammens storlek och beskaffenhet.

Oförändrad regional fördelning

Den regionala fördelningen av vitsvanshjortstammen är oförändrad jämfört med föregående år (figur 2). Stammen minskade i alla viltcentralområden och i största delen (63 %) av de viltvårdsföreningar där man jagar vitsvanshjort. Enligt ÄH-mallen minskade beståndet med 13,6 % jämfört med i fjol. Förändringen var störst i det populationstäta området i Egentliga Finland, Södra Tavastland och Nyland.

Populationstätheten i vinterbeståndet av vitsvanshjort i Finland 2022–2023 (antal djur per 1 000 ha). Densitetsytorna har beräknats utifrån hjortdensiteten per viltvårdsförening enligt ÄH-mallen.

Här kan du läsa Naturresursinstitutets pressmeddelande