Runsaasta peurakannasta rikkaus

Hyvinvointia riistasta -hankkeessa on selvitetty pilottiseurojen ja -seurueiden kokemuksia. Seuroilla on erilaisia malleja hyödyntää runsasta peurakantaa taloudellisesti. Yleensä tuloja saadaan lihaa myymällä tai ottamalla vieraita mukaan jahtiin.

TekstiPetteri PietarinenKuva Riita Kaikkonen
Julkaistu4.12.2020

Valkohäntäpeuran kaatotavoitteet ovat käynnissä olevalla kaudella ennätykselliset. Hyvinvointia riistasta -hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä peuran metsästyksen tehokkuutta kehittämällä vierasmetsästyskäytänteitä niin, että kaatotavoitteet olisivat rikkaus eivätkä rasite.

Vierasjahtiin löytyy erilaisia malleja. Yksinkertaisimmillaan se on kaverin ottamista mukaan seuran jahtiin. Toisaalla seura voi erikseen järjestää vierasjahdin maksavalle vierasryhmälle. Tavat toimia riippuvat perinteistä, tavoitteista, kaatomääristä, seuran jäsentilanteesta sekä suhteista maanomistajiin.

 

Peuranlihan myynti

Peuraa on alettu hyödyntää seuroissa taloudellisesti. Toimintatavat vaihtelevat. Yleisin tapa hankkia tuloja on myydä kaadettu peura jahdissa mukana olleelle vieraalle. Toisessa ääripäässä on riistan myynti ravintolaan, vähittäiskauppaan tai suoraan lahtivajasta paikallisille. Vähittäismyyntiin tarjoaminen on kohtuullisen harvinaista, vaikka nykyaikainen lahtivaja, niin sanottu ilmoitettu elintarvikehuoneisto, mahdollistaa tarkastamattoman riistan lihan myymisen.

Kysyntää peuran lihalle on, mutta myyntikanavat eivät ole riittävän kehittyneet. Hyviä käytänteitä on kuitenkin luotu pilottiseuroissa paikallisen kysynnän ja tarjonnan kohdatessa.

 

Maanomistajan asialla

On tärkeää korostaa suhteita maanomistajiin, jotka mahdollistavat metsästyksen. Perinteinen ajattelu lähtee sitä, että maanomistaja hyötyy metsästysseuran toiminnasta alueellaan. Metsästämällä hirvieläimiä vähennetään muun muassa viljelys- ja metsävahinkoja.

Kasvanut peurakanta on johtanut siihen, että lihaa on pitänyt jakaa tai myydä myös muualle kuin omaan tai lähipiirin käyttöön. Pääsääntöisesti maanomistajilla ei ole ollut mitään sitä vastaan, jos seura myy peuraa kattamaan kuluja ja investointeja. Tapauskohtaisesti on sovittu myös muita maanomistajia hyödyttäviä järjestelyitä.  Esimerkiksi metsästysseura on voinut järjestää naakkajahteja tai metsätiestön parannuksia. Tärkeintä on, että maanomistajien ja metsästysseuran välillä on jatkuva dialogi, jossa tuodaan esille hyödyt molemmille osapuolille.

Hanke on julkaisut Riistan lihan myynnin oppaan, johon on koottu tietoa tarkastamattoman riistan lihan myynnistä sekä tietoa nykyaikaisen lahtivajan vaateista, yleisestä hygieniasta ja riistalihan turvallisuudesta.

 

Monen toimijan yhteishanke

Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 ja rahoitukseen osallistuvat Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Satakunnan ELY-keskukset. Hankkeen toteuttajat ovat ammattikorkeakoulu Novia, Suomen riistakeskus, Turun yliopiston Brahea-keskus ja Helsingin kauppakorkeakoulu Hanken. Hanke kestää 2,5 vuotta ja päättyy 31.7.2021.

Lisää tietoa hankkeesta.

Hankkeen loppuraportti.

Petteri Pietarinen suunnittelija, Suomen riistakeskus