Aseluvan hakeminen metsästysperusteella
- Usein kysytyt kysymykset

Nyt kerrotaan vastaukset tavallisimpiin kysymyksiin, jotka askarruttavat metsästysperusteella aselupaa hakevia.

teksti Seppo Sivula, sisäministeriö sekä Ilmari Kosonen ja Jussi Kytösaari, Poliisihallitus

Julkaistu14.5.2020

Miten aselupaa haetaan pitkälle metsästysaseelle?

Hakijan tulee varata poliisin sivuilta aika hakemuksen jättämiselle ja tarvittaessa haastattelulle. Hakemuksen voi jättää mille tahansa poliisilaitokselle.

Poliisin sivuilta täytyy tulostaa perustelulomake, johon hakija kirjaa perusteet aseluvan saamiselle. Hakijan pitää pystyä kertomaan aiemmasta metsästysharrastuksestaan, mitä ja missä hän aikoo metsästää, miksi juuri kyseinen ase olisi sopiva aiottuun tarkoitukseen ja mihin metsästysoikeus ilmoitetulla alueella perustuu.

Varinainen lupahakemus saatetaan vireille suullisella hakemuksella, jonka hakemuksen vastaanottava virkailija kirjaa poliisin asetietojärjestelmään.

Miten aselupaa haetaan loukkuaseelle?

Luvan lopetusaseelle loukku- tai luolapyyntiin voi saada kertalaukeavalle pienoispistoolille ja pienoisrevolverille.

Hakijan tulee toimittaa muiden vaadittavien lomakkeiden ja todistusten lisäksi paikallisen riistanhoitoyhdistyksen todistus aktiivisesta loukku- tai luolapyynnistä.

Esimerkiksi SRVA-toimintaan ja lopetusaseeksi ei lyhyille aseille myönnetä lupia.

Mitä pitää olla mukana, kun menen laitokselle viemään hakemuksen?

Aselupaa haettaessa on oltava mukana

  • passi tai henkilökortti (ajokortti ei ole henkilöllisyyttä osoittava asiakirja)
  • hakemuksen perustelut kirjallisina ja muut hakemuksen perustelemiseen tarvittavat asiakirjat, esimerkiksi kuitti maksetusta riistanhoitomaksusta (metsästyskortti).
  • sotilaspassi, siviilipalvelustodistus, kutsuntatodistus tai todistus palvelusta vapauttamisesta
  • ampuma-aseen käyttötarkoituksen mukaiset todistukset

Perustelulomakkeesta ei oikein selviä, että mitä siihen tulisi laittaa. Onko olemassa yleisohjetta?

Perusteluksi ei riitä ”valtion mailla kaikkea sallittua riistaa”.

Ampuma-aselain mukaan aseen täytyy soveltua hyvin aiottuun käyttötarkoitukseen. Hakijan täytyy sen vuoksi pystyä kertomaan mitä riistaa hän aikoo metsästää, koska se vaikuttaa arviointiin soveltuvasta aseesta.

Aseen hankkimista metsästykseen on vaikea perustella, jos hakijalla ei ole oikeutta metsästää millään alueella. Hakijan tulee sen vuoksi tehdä selkoa alueista, joilla aikoo metsästää ja mihin oikeus metsästämiseen perustuu.

Joudunko tekemään soveltuvuuskokeen?

Soveltuvuuskokeen teettämisestä on luovuttu. Poliisi voi kuitenkin edelleen edellyttää hakijaa toimittamaan lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Sain kutsun haastatteluun. Mitä se tarkoittaa?

Jos haet ensimmäistä aselupaa, edellisestä aseen hankkimisesta on pitkä aika tai taustatiedoissasi on jotain, jonka poliisi haluaa selvittää, sinut voidaan kutsua haastatteluun

Paljonko aselupa ja rinnakkaislupa maksavat?

(Hinnat on päivitetty 4.1.2022)

Vuonna 2022 aselupa maksaa 105 euroa ja saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 48 euroa.

Rinnakkaislupa maksaa 40 euroa.

Aselupien hinnat perustuvat valtion maksuperustelakiin ja sen pohjalta annettuun asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta, joka uudistetaan vuosittain.

Miten toimin, jos haen useampia lupia kerralla?

Jokaista hankittavaa asetta varten pitää olla oma perustelulomakkeensa. Jos aikeissa on ostaa useampi ase lyhyen ajan sisällä, luvat kannattaa hakea samalla kertaa, koska lisäluvat ovat edullisempia kuin samat luvat yksittäin haettuna.

Saako jollain muulla perusteella myönnettyä asetta käyttää metsästyksessä?

Asetta voi käyttää muihinkin hyväksyttäviin käyttötarkoituksiin. Metsästysperusteella myönnettyä asetta voi siten käyttää urheiluammuntaan ja päinvastoin elleivät lupaehdot sitä nimenomaisesti kiellä.

Onko olemassa kaliiperirajoituksia, eli sellaisia, joille ei metsästysperusteella voisi saada lupaa? Olen kuullut, ettei isommille kiväärikaliipereille enää myönnettäisi lupia. Pitääkö tämä paikkansa?

Niin kauan kuin hakija pystyy perustelemaan, että aiottu ase ja kaliiperi soveltuvat aiottuun käyttötarkoitukseen eivätkä ole siihen liian tulivoimaisia tai tehokkaita, luvan voi saada isollekin kaliiperille.

Jos ainoa syy hankkia isokaliiperin ase on metsästys Afrikassa, perusteluun on yleensä suhtauduttu kielteisesti.

Voinko saada luvan itselataavalle kiväärille/ haulikolle /pienoiskiväärille metsästysperusteella? Onko siinä jotain erityisehtoja?

Itselataavan aseen pitää pääsääntöisesti olla hyvin soveltuva metsästykseen eli se ei saa olla tarpeettoman tulivoimainen tai tehokas. Esimerkiksi tietyn tyyppiset aseet, joista on olemassa sotilasversiot, ovat hallinto-oikeudet katsoneet tarpeettoman tulivoimaisiksi ja tehokkaiksi.

Hakijan on siis perusteltava tarve huolellisesti ja olisi hyvä ilmoittaa jo hakemusvaiheessa minkälaisen aseen aikoo hankkia (esimerkiksi: ”aion hankkia xxx-merkkisen puoliautomaattikiväärin kaliiperissa xxx”).

Mitä tarkoittaa itselataavan aseen kohdalla harrastuksen jatkumisen todistaminen sitten 5 vuoden kuluttua? Pitääkö se tehdä etukäteen? Miten todistetaan? Maksaako se jotain? Jos unohtaa, tuleeko sanktioita?

Tämä tarkentuu myöhemmin. Virallinen ohjeistus ei vielä ole valmiina.

Koska lupaa päästään hakemaan sähköisesti?

Hanke etenee tällä hetkellä aikataulussa, joten todennäköistä on, että sähköiset lupahakemukset tulevat viimeistään 2024.

 

Lisätietoa aseluvista

Ajanvaraus

Perustelulomakkeet

Subscribe
Notify of
4 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit
Kimmo

Saako jollain muulla perusteella myönnettyä asetta käyttää metsästyksessä?
Asetta voi käyttää muihinkin hyväksyttäviin käyttötarkoituksiin. Metsästysperusteella myönnettyä asetta voi siten käyttää urheiluammuntaan ja päinvastoin elleivät lupaehdot sitä nimenomaisesti kiellä.

Tarkoittaako tämä sitä, että jos harrastaisin metsästystä sekä sra ammuntaa ja minulla olisi metsästyskivääri ja puoliautomaatti sra ns. Sotilasversiokivääri esim cal.223 niin voisin myös harrastaa myös sillä metsästystä? Patruunarajoitus ja kaliberin joulimäärät huomioiden.

Editor
Tero Kuitunen
Vastaa  Kimmo

Juuri sitä se tarkoittaa ja kuten toteat, joulemäärät ja patruunarajoitukset huomioiden.

Loukkupyynistä neuvoa kysytty

Supikoiran ja minkin loukuttaminen ei nykyään edellytä metsästäjäntutkintoa. Myöntääkö poliisi pienoiskiväärin tai -revolverin/-pistoolin lupia vieraspetojen lopetuskäyttöön ilman suoritettua riistanhoitomaksua / metsästyskorttia?

Editor
Tero Kuitunen

Aseluvan myöntämisperusteena vieraspetopyynti voidaan rinnastaa metsästykseen ja siksi poliisi voi myöntää luvan aktiiviselle pyytäjälle, vaikka hänellä ei olisikaan metsästyskorttia. Metsästäjätutkinnon suorittaminen on kuitenkin suositeltavaa.

NUORI METSÄSTÄJÄ

Onko aselupa-asioissa eroa aikuisiin?

Alle 15-vuotias ei voi saada ase- tai rinnakkaislupaa. Hän voi kuitenkin ampua ja metsästää valvotusti 18 vuotta täyttäneen aseella (Ampuma-aselaki 88 §). Samoin hän voi suorittaa ampumakokeen laina-aseella valvottuna käyttönä  (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta 7 § 2 mom.)

15—18-vuotias voi saada rinnakkaisluvan pitkiin metsästysaseisiin. Hänen on ampumakokeessa käytettävä asetta, johon hänellä on rinnakkaislupa.