Tehokkaassa supikoiran poistossa pinta- ja luolapyynnin tärkeys korostuu keväällä. Hyvä ennakkotiedustelu auttaa keväisessä luolapyynnissä välttämään pesiä, joissa on myös mäyriä.

Kriittiset kevään vieraspetopoistot

Jokainen keväällä pyydetty vieraspeto vastaa useaa syksyllä pyydettyä petoa. Supikoirat ja minkit aktivoituvat kelien lämmetessä ja lumen sulaessa. Samaan aikaan linnut valmistautuvat pesintään.

Teksti ja kuva Kari Karhula

Julkaistu16.5.2022

Helmi-vieraspetohanke käynnistyi vuosi sitten. Varsinainen pyyntitoiminnan käynnistäminen aloitettiin syyskuussa, ja on tältä pyyntivuodelta huipentumassa kevätkauden petopoistorutistukseen ennen lintujen pesintää.

Vieraspetopoiston syväkoulutus

Helmi-vieraspetohankkeessa oli huhtikuun alkuun mennessä käynnistynyt toiminta 67 pyyntikohteella, solmittu 256 pyytäjäsopimusta, ja hankittu huomattava määrä pyyntikalustoa. Todennäköisesti kaikkien tavoitteena olevien 73 kohteen peruspyynnit saadaan käyntiin keväällä 2022.

Voidaan sanoa, että peruspyyntien järjestämisen eli pyyntiryhmien kasaamisen jälkeen työ vasta alkaa. Avainsana on kohdealueiden pyyntiryhmien toiminnan tehostaminen koulutuksen ja pyyntilaitteiden hankinnan avulla.

Vieraspetopyynnin koulutukset aloitetaan syksyllä, mutta ensin pyritään maksimoimaan kevätkauden saalismäärä.

Koirapyynti korostuu

Kevään pyynneissä aktiivimenetelmien, eli pysäyttävien koirien käyttö korostuu supikoiran pyynnissä. Tästä huolimatta myös loukkujen ja rautojen käyttöön kannattaa panostaa.

Supikoiran ja minkin liikkuminen lisääntyy kelien lämpenemisen ja lumen vähenemisen myötä. Varsinkin supikoirat, jotka eivät ole onnistuneet keräämään kunnon rasvakerrosta syksyllä, saattavat keväällä mennä loukkuihin helpon ravinnon perässä. Hyväkuntoiset yksilöt sen sijaan ovat yleensä haastavia pyydettäviä.

Kevätkaudella pysäyttävää koiraa käytettäessä tulee huomioida koirien kiinnipitoajasta johtuvat rajoitukset. Vieraspetojen poistossa saa käyttää ainoastaan sellaista pysäyttävää koiraa, joka ei häiritse muiden eläinten lisääntymiskautta. Mikäli häiriötä tulee, saattaa koira aiheuttaa omalla käytöksellään alueen supikoiria isomman vahingon. Koiran käytös ja taipumukset tuleekin olla hyvin tiedossa, jos sitä käytetään kevätkaudella vieraspetopoistoon.

Pyynnillä pyritään petovapaaseen alkukesään

Helmi-vieraspetohankkeen petopoistolla pyritään erityisesti uhanalaistuneiden vesilintujen poikastuoton paranemiseen. Suurin alttius saalistukselle linnuilla on muna- ja poikasvaiheessa, jolloin niiden kyky piilotella saalistajilta on heikko. Maassa pesillä hautovat aikuiset linnut ovat myös alttiita erityisesti minkin saalistukselle.

Vesilintujen poikastuoton kannalta tärkeintä on pitää vieraspedot poissa pesiltä toukokuun ja heinäkuun alun välinen aika. Tämän jälkeen linnut pystyvät paremmin välttämään saalistusta.

 

  • Helmi-vieraspetohankkeeseen osallistuvat vapaaehtoiset pyytäjät poistavat supikoiraa ja minkkiä jo 67 arvokkaalta lintuvesikohteelta.
  • Saaliiksi on saatu yli tuhat supikoiraa ja toistasataa minkkiä.
  • Helmi-vieraspetohanke jatkuu vuoden 2023 loppuun asti.
  • Hanke on osa Helmi-elinympäristöohjelman lintuvesiteemaa, jossa kunnostetaan arvokkaita lintuvesiä.