Hirvieläintavoitteet asetettiin

Alueelliset riistaneuvostot järjestivät maaliskuussa sidosryhmätilaisuudet, joissa kuultiin sidosryhmien näkemyksiä hirvieläinkantojen hoidosta. Kuulemistilaisuuksien pohjalta riistaneuvostot asettivat hirvieläinten hoidolle kantatavoitteet vuosille 2024–2026.

Kuva Keijo Väänänen
Julkaistu11.6.2024

Hirvelle määriteltiin tavoitteet kannan tiheydelle, sukupuolijakaumalle ja jäävän kanna vasaosuudelle. Valkohäntäpeuralle asetettiin tiheystavoite alueilla, joilla on vakiintunut metsästettävä kanta.

Monilla alueilla hirvitiheyden tavoiteltua vaihteluväliä eli tavoitehaarukkaa lavennettiin vastaamaan paremmin hirvitalousaluekohtaisen kannanarvioinnin tarkkuutta. Noin puolella hirvitalousalueista tavoitehaarukan keskikohtaa muutettiin hieman ja puolella säilytettiin ennallaan. Samoin puolella alueista aikuiskannan tavoiteltua naarasta/uros -sukupuolisuhdetta nostettiin vasatuoton parantamiseksi.

Valkohäntäpeuran tiheystavoitteita tarkasteltiin uuden kannanarviointimallin valossa ja muutettiin vastaamaan paremmin nykyisiä kanta-arvioita.  Myös valkohännän kohdalla moni alue lavensi kannantiheyden tavoitehaarukkaa.

Tavoitteiden asettamisessa pyritään huomioimaan eri tahojen intressit. Nyt asetetuissa tavoitteissa pohdittiin perinteisten kysymysten, kuten metsävahinkojen, lisäksi muun muassa suurpetotilanteen kehittymistä.