Hirvi taajamassa

Väärät reittivalinnat, kokemattomuus tai muutokset elinympäristöissä saattavat ohjata hirvieläimiä kaupunkeihin. Taajamassa vauhdikkaasti liikkuva suuri eläin voi olla vaarallinen.

TekstiMikko Jokinen
Julkaistu7.12.2021

Suurriistatehtävää taajama-alueilla suorittamaan lähtee yleensä poliisi avustajanaan suurriistavirka-apu (SRVA). Suomen riistakeskuksen ja Lounais-Suomen poliisin yhteistyöhankkeessa pohdittiin keinoja vaativien taajamahirvieläintilanteiden turvalliseen suorittamiseen.

Ensisijaisesti eläintä pyritään aina auttamaan ja ohjaamaan se luontaiseen ympäristöönsä. Suurimman ongelman taajamahirvieläintilanteissa aiheuttaa yleensä se, että vauhkoontuneen eläimen kulkua on vaikea hallita. Valitettavan usein kovavauhtinen liikkuminen rakennetussa ympäristössä päättyy hirvieläimen loukkaantumiseen.

Arviot eläimen aiheuttamasta mahdollisesta vaarasta tai loukkaantumisesta vaikuttavat eläimen kohtaloon. Tilanteita arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja poliisin päätös mahdollisista toimenpiteistä tehdään sen hetkisillä tiedoilla vähimmän haitan periaatteella, riskinarvion mukaisesti. Etenevissä tilanteissa päätöksiä täytyy tehdä nopeasti.

Lainsäädäntö ohjaa toimintaa

Poliisin toimintaa tilanteissa ohjaavat lait ja asetukset. SRVA toimii avustustehtävillä aina poliisin alaisuudessa ja ohjeistamana.

Eläinsuojelulain mukaan sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta, eläin on lopetettava.

Poliisilain mukaan poliisilla on oikeus ottaa kiinni ja viimesijaisena keinona lopettaa eläin, joka aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle taikka vakavasti vaarantaa liikennettä.

Uutta koulutusmateriaalia

SRVA:n ja poliisin toiminnan kehittäminen -hankkeessa luotiin toimintamalleja ja koulutusmateriaaleja SRVA:n ja poliisin turvallisen toiminnan tueksi taajamahirvieläintehtävissä.

Koulutuspaketeissa käydään läpi muun muassa tehtävien hallintaa, organisointia ja johtosuhteita. Materiaalit palvelevat myös taajama-alueen ulkopuolisissa tilanteissa, sekä soveltuvin osin suurpetotilanteissa.

Etenkin vaativilla suurriistatehtävillä operoivien poliisin ja suurriistavirka-avun sujuva yhteistyö on tehtävien onnistumisen kannalta välttämätöntä. Hanke päättyi joulukuussa 2020.

Tavoitteena yhtenäisesti toimiva SRVA

Vuonna 2021 toteutettu jatkohanke SRVA-toiminta- ja koulutusmallien kehittäminen ja tukeminen päättyy vuoden vaihteessa.

Jatkohankkeen päätavoitteena on tarjota riistanhoitoyhdistyksille mahdollisuus kouluttaa omia SRVA-toimijoitaan, jolloin paikalliset erityispiirteet tulevat huomioiduksi. Kouluttamisen yhteydessä kouluttajat kehittävät ja ylläpitävät myös omaa tietotaitoaan.

Kaikki riistakeskuksen tuottamat SRVA-koulutusmateriaalit tarjotaan myös poliisin koulutuskäyttöön.

 

SRVA:n kehityshankkeet 2020 ja 2021 on toteutettu maa- ja metsätalousministeriön Suomen riistakeskukselle myöntämällä avustuksella, ja ne ovat toteuttaneet osaltaan hallitusohjelmaa SRVA-toiminnan turvaamisesta.

Metsästäjät poliisin apuna suurriistakonflikteissa

Suurriistavirka-apu (SRVA) on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille vapaaehtoisten metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa.

Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin sekä riistahallintolakiin.

Hälytysjärjestelmä käynnistyy aina poliisin antamalla virka-apupyynnöllä.