Hirvivaroitusmerkit teknologian avulla uudelle vuosituhannelle

Pohjanmaalle ja Varsinais-Suomeen on viime vuoden aikana asennettu uudella teknologialla varustettuja hirvivaroitusmerkkejä. Tavoite on tehostaa varoitusalueita ja lisätä autoilijoiden tarkkaavaisuutta.

Teksti Joni Saunaluoma Kuvat Innotrafik Oy, Varsinais-Suomen Ely-keskus ja Pentti Sormunen

Julkaistu3.5.2024

Riista-aidoilla on perinteisesti estetty hirvieläinten kulkua tiealueen yli. Aita siirtää eläinten liikkumisen yleensä muualle. Riista-aitoihin jätettävillä kulkuaukoilla saadaan ohjattua eläinten tienylitykset tiettyyn paikkaan, mutta haasteeksi ovat muodostuneet kolarit. Eläinten kulkua on pyritty ohjaamaan riistan yli- ja alikuluilla, mutta nämä ovat maaston muodoista riippuen monesti kalliita toteuttaa.

Välkky-riistavaroitusjärjestelmä reagoi liikkeeseen

Jo 2000-luvun alkupuolella on kokeiltu reaaliaikaisia eläinten liikkeeseen reagoivia aktiivisia varoitusmerkkejä, mutta tekniikka ei ole ollut tarpeeksi kehittynyttä. Nyt Nousiaisten ja Mynämäen välillä valtatie 8:lla on ollut vajaan vuoden testissä InnoTrafik Oy:n kehittämä aktiivinen välkky-riistavaroitusjärjestelmä ja tulokset ovat olleet lupaavia.

Varoitusjärjestelmässä on liiketunnistimet, jotka on asennettu kattamaan riista-aidan aukkokohdan. Ne reagoivat liikkeeseen ja kytkevät varoitusmerkkien valot vilkkumaan havaittuaan aukkokohdassa liikettä. Tällöin autoilijat tietävät, että eläimiä on liikenteessä ja osaavat hidastaa vauhtiaan.

Autoilijat ovat ottaneet vakavasti merkkien antamat hälytykset ja hidastaneet tutkaseurannan perusteella ajovauhtia varoituksen aikana selvästi. Aukkokohdassa onkin tapahtunut yhdeksän kuukauden aikana vain yksi lievä kolari eläimen kanssa, kun aiemmin vastavana ajanjaksona niitä tapahtui kymmenen. Kameraseurannan mukaan aukkokohdasta kuitenkin liikkuu jopa 30 hirvieläintä vuorokaudessa.

Varoitusmerkkien pilotin ovat rahoittaneet Suomen riistakeskus, LähiTapiola Pohjanmaa ja Varsinais-Suomen Ely-keskus.

Merkit toimivat akuilla, jotka latautuvat aurinkokennolla.

Äänimajakat karkottavat ihmisen puheella

Riista-aitaosuuksilla haasteena on estää eläinten tulo risteysten aukkokohdista tiealueelle. Nousiaisissa aukkokohdan lähellä olevaan risteykseen onkin asennettu äänimajakka, joka niin ikään on varustettu liiketunnistimella. Liiketunnistimien sensorit on kohdistettu tiealueen reunoille, etteivät ne reagoisi ohi ajaviin autoihin, mutta metsän puolelta tulevat eläimet ne havaitsevat. Liikkeen havaittuaan laitteesta kuuluu ihmisen puhetta, mikä tähän mennessä on karkottanut niin pienet kuin isotkin hirvieläimet risteysalueelta takaisin metsään.

Äänimajakoita on ollut käytössä myös Pohjanmaalla Mustasaaren Vassorin hirviaitaosuudella ja siellä laitteet ovat toimineet suunnitellusti estäen hirvien kulkeutumisen tiealueelle. Kauiten asennettuna ollut majakka on karkottanut lumiajan jälkiseurannan mukaan ainakin 11 hirveä.

Nousiaisissa risteysliittymiin on lisäksi asennettu riistaritilöitä, joiden yli hirvieläimet eivät uskalla kulkea. Ritilät ovat tuttuja Kainuun metsäpeura-aidalta.

Äänimajakka asennettuna risteysalueelle riista-aidan aukkokohtaan.

Optimaalinen hirvivaroitusmerkki välkkyy hämärissä

Pohjanmaalla on valtatie kahdeksalle, Seinäjoen eteläpuolelle ja Lapua Alajärvi välille asennettu viidelle lyhyelle tieosuudelle niin sanottu optimaaliset hirvivaroitusmerkit. Ne varoittavat silloin, kun onnettomuusriski on suurin. Aurinkokennolla ja akulla varustetut merkit on ajoitettu välkkymään ilta- ja aamuhämärissä, jotta autoilijat kiinnittäisivät merkkeihin huomiota ja lisäisivät tarkkaavaisuutta.

Tavanomaisiin passiivisiin varoitusmerkkeihin totutaan nopeasti. Optimaalisesti välkkyvillä merkeillä halutaan herätellä autoilijan huomio juuri kriittisimmällä hetkellä. Oma riistaan tilastoitujen SRVA-tapahtumien perusteella on ollut mahdollista määrittää riskialtteimmat vuorokaudenajat ympäri vuoden.

Valaistuva varoitusmerkki kiinnittää autoilijoiden huomion juuri riskialtteimpaan vuorokauden aikaan.

Autoilijan asenne ratkaisee

Merkit itsessään eivät estä onnettomuuksia, mutta autoilijoiden asennoituessa niihin oikealla vakavuudella, ne varmasti auttavat hirvieläinonnettomuuksien vähentämisessä. Tiedotus merkeistä parantavat niiden tehoa entisestään.

Saadun palautteen perusteella aktiiviset varoitusmerkit koetaan hyödyllisiksi. Muutaman vuoden päästä nähdään, miten onnettomuusluvut ovat muuttuneet pilottien tieosuuksilla.