Viranomaisyhteistyö suurpetoasioissa tiivistyy Länsi-Suomessa

SusiLIFE-hanke kokosi Ylivieskaan viranomaisia keskustelemaan yhteistyöstä ja tiedonjakamisesta. Alueellisten asiantuntijoiden yhteistyötilaisuuden nimellä kulkeneeseen tilaisuuteen osallistui erätarkastajia, poliiseja, rajavartija ja riista-ammattilaisia.

Kuva Mirja Rantala
Julkaistu22.11.2023

Yhteistyön tiivistämiseen tähtäävään tilaisuuteen oli kutsuttu asiantuntijoita Oulun, Pohjanmaan, Rannikko-Pohjanmaan ja Keski-Suomen riistakeskusalueilta. Päivän alustuksissa syvennyttiin muun muassa alueen susitilanteeseen, susien aiheuttamiin vahinkoihin, erävalvonnan nykytilaan ja sitä säätelevään lainsäädäntöön. Lisäksi kuultiin esitykset SusiLIFE-hankkeesta ja eräpartion työstä sekä Ruotsin erävalvonnasta.

Tilaisuus oli laatuaan ensimmäinen, mutta tuskin jää viimeiseksi. Palautteen perusteella yhteiselle keskustelulle on tarvetta. Vuosittaisten tilaisuuksien myötä toimijat tulevat tutummiksi, ja tuttuus alentaa kynnystä olla yhteydessä. Näin tieto liikkuu paremmin yli organisaatiorajojen.

Osallistujat uskoivat, että tiiviimmän yhteistyön ja tiedonjaon myötä tunnistetaan kaikkien toimintakenttää koskevia ilmiöitä ja jaetaan yhteinen tilannekuva. Myös eri organisaatioiden toiminta ja sen rajoitteet tulevat kaikille tutuiksi. Konkreettisesti yhteistyö voi mahdollistaa valvonnan paremman kohdentamisen ja nopean reagoinnin mahdollisiin laittomuuksiin. Yhdessä tekemällä toimintaa saadaan tehoa.

Vuorovaikutus, viestintä ja tiedonjako ovat SusiLIFE-hankkeen tärkeitä teemoja. Viranomaisyhteistyötä tehdään valtakunnallisesti ja alueellisesti. Vastaavan valtakunnallisen ryhmän tapaamista suunnitellaan alkuvuodelle 2024.