Hirvieläinten pyyntilupien hakeminen

Hirvieläinten pyyntilupaa voi hakea Suomen riistakeskukselta Oma riista -palvelussa 1.4.2022 alkaen. Hakemus on jätettävä viimeistään 2. toukokuuta 2022 klo 16.15.

Kuva Ville Kankare

Julkaistu8.3.2022

Riistakeskus suosittelee jättämään hakemuksen hyvissä ajoin ennen viimeistä määräpäivää. Luvan myöntämisen edellytysten tulee täyttyä hakemuksen jättöajan päättymishetkellä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Oma riista -palvelussa hakemus syötetään erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Metsästyslain 8 §:n alueella hakemukseen täytyy liittää ampujaluettelo ja Metsähallituksen aluelupapäätös.

Pyyntiluvan hakemiseen liittyvät ehdot, voimassa oleva yleisohjeistus sekä hakuprosessi: https://riista.fi/metsastys/lupien-haku/pyyntiluvat/hirvielaimet

Päivitä hakemuskartta – katso muistilista!

Seuran tai seurueen metsästysalueita voi määritellä ja päivittää jo ennen hirvieläinten pyyntilupien hakutoiminnon aukeamista. Hakuaikana hakemus on mahdollista tallentaa keskeneräisenä ja sitä voidaan muokata viimeiseen jättöhetkeen asti.

Mikäli edellisen vuoden pyyntilupapäätöksessä tehtyjä alueiden poistoja ei ole jostain syystä vielä tehty viime kauden metsästyskarttoihin, eikä tilanne kyseessä olevien alueiden osalta ole todistettavasti muuttunut, luvanhakijan tulee itse tehdä tarvittavat poistot ja muutokset päivittäessään aluetta Oma riista -palvelussa ennen hakemuksen jättämistä.

Kun lupahakemus on jätetty

Suomen riistakeskus säilyttää viralliset hakemusasiakirjat siinä alkuperäisessä muodossa kuin ne on jätetty. Suomen riistakeskus ei missään vaiheessa korjaa tai muuta hakijan alkuperäistä Oma riista -palveluun määrittelemää, eikä myöskään siitä aluetunnuksen avulla pyyntilupahakemuksen yhteyteen kopioimaa ja liittämää hirvieläimen pyyntialuekarttaa.

Suomen riistakeskuksen tulee rajata metsästyslain 27 §:n perusteella pois sellaiset alueet, jotka eivät täytä metsästyslaissa säädettyjä pinta-alan ja yhtenäisyyden vaatimuksia. Pyyntilupaharkinnasta ja pyyntilupien käyttöalueesta on muun muassa rajattava pois alueet, joihin hakijalla ei ole ollut esittää metsästysoikeutta tai jotka ovat riidanalaisia.

Tee poistot metsästyskarttaan – katso muistilista!

Pyyntilupapäätöksessä mahdollisesti mainitut aluerajaukset ja kiinteistöjen poistot eivät siis riistakeskuksen toimesta päivity hakijan tai osakkaiden aiemmin Oma riista -palvelussa itse määrittämiin metsästysaluekarttoihin.

Päätöksen saatuaan luvansaajan tuleekin itse tehdä käytännön metsästystä varten tarvittavat muutokset metsästysaluekarttoihinsa. Hakija myös vastaa niiden oikeellisuudesta suhteessa pyyntilupapäätökseen ja muuhun lainsäädäntöön.

Hirvieläinten luvanhaku –
karttojen muistilista 

Hakemuskartta:

 • lue hakemusohjeet huolellisesti läpi
 • vaihda metsästyskausi
 • lisää ja päivitä hakemukseen valtionmaat,
  myös erillisalueet
 • vertaa karttaa ja sopimuksia
 • vertaa aluetta edellisen vuoden pyyntilupapäätöksen poistoihin
 • varmista erikseen, että olet poistanut sirpaleet ja ilman metsästysoikeutta olevat alueet
 • tee korjaukset ja päivitä tiedot uuteen hakemuskarttaan
 • toimita aluetunnus luvanhakijalle

Metsästyskartta:

 • poista ja päivitä pyyntilupapäätöksessä mainitut pyyntilupien käyttöalueen rajaukset ja kiinteistöjen poistot metsästyksenjohtajia ja metsästäjiä varten

 

Oma riista -neuvonta palvelee (arkisin klo 12–16):
s-posti: oma@riista.fi, puh: 029 431 2111