Suomen riistakeskuksen palveluihin ollaan tyytyväisiä

Vuoden 2023 lopulla riista.fi -sivulla toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä Suomen riistakeskuksen palveluihin. Kyselyyn saatiin yli 3 600 vastausta.

Kuva Tero Salmela

Julkaistu28.2.2024

Vastaajat pitivät Suomen riistakeskuksen tärkeimpinä palveluina Metsästäjä-lehteä ja Oma riista -palvelua.

Riistakeskuksen palveluihin oltiin kyselyn vastausten perusteella yleisesti varsin tyytyväisiä tai niihin suhtaudutaan neutraalisti. Palveluiden hinta-laatusuhteeseen voidaan vastaajien olettaa olevan tyytyväisiä, sillä 78 prosenttia vastaajista on tyytyväinen riistanhoitomaksun suuruuteen.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan riistakeskuksen mainetta eri näkökulmista. Yli 70 prosenttia vastaajista piti riistakeskusta asiantuntijana riista-asioissa.

Avoimista vastauksista kävi ilmi, että riistakeskuksen tehtävä ja rooli riistahallinnossa ovat monelle epäselviä. Suomen riistakeskus pyrkii selkiyttämään rooliaan jatkossa viestinnällään.

Kyselyssä kysyttiin myös riistakeskuksen maineesta. Yli puolet vastaajista sitä mieltä, että riistakeskuksella on hyvä maine. Samoin riistakeskusta pidetään luotettavana.

Vastaajat antoivat runsaasti sanallista palautetta ja hyviä kehitysehdotuksia. Palautteet käydään huolella läpi ja riistakeskuksen toimintaa pyritään kehittämään niiden perusteella.

Vastaajien ikä, sukupuoli ja metsästyskokemus vastasivat varsin hyvin keskimääräistä metsästäjäkuntaa. Lisäksi mukana oli ei-metsästäviä.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Vastaajien kesken arvottiin kaksi riistakameraa, jotka on toimitettu onnekkaille voittajille.