Strategia riistalintutarhaukselle ja vastuulliselle vesilinnustukselle

Julkaistu29.6.2022

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan strategiaa, joka luo perustan riistalintutarhauksen ja vesilintujen vastuullisen metsästyksen kestävälle kehittämiselle. Se myös arvioi keinoja EU:n biodiversiteettistrategian toteuttamiseksi riistavesilintujen osalta.

Riistakeskusta työryhmässä edustavat riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi ja viestintäpäällikkö Klaus Ekman. Asiantuntijasihteerinä toimii erikoissuunnittelija Mikko Alhainen.

Strategiatyö toteutetaan vuoden 2022 aikana ja toimeenpano alkaa vuonna 2023. Työ tapahtuu kahdessa vaiheessa.

1) Vastuullinen vesilintujen metsästys

Muodostetaan tilannekuva, arvioidaan säätelyvaihtoehtojen vaikutuksia sekä niiden vaikuttavuutta suhteessa EU-tavoitteisiin. Esitetään metsästys- ja riistanhoitomenetelmien ekologista kestävyyttä, eettisyyttä ja vastuullisuutta parantavia toimenpiteitä ja säädösmuutoksia.

Työryhmä tulee linjaamaan myös ravintohoukuttimen käyttöä vesilintujen metsästyksessä. Alkavalle kaudelle rajoituksia ei ole valmistelussa.

2) Riistalintujen tarhaus

Muodostetaan tilannekuva riistalintujen tarhauksen ja siihen liittyvän elinkeino- ja harrastustoiminnan nykytilasta. Sen perusteella arvioidaan riistalintujen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät riskit. Työryhmä määrittelee kansalliset suuntaviivat kestävän riistalintutarhauksen kehittämiseksi ja esittää toimeenpanon vaatimia toimenpiteitä ja säädösmuutoksia.

Ruokinnasta elinympäristöjen hoitoon

Jos vesilintuja tulevalla kaudella aiotaan ruokkia metsästystarkoituksessa, Suomen riistakeskus suosittelee malttia viljaruokintaan sekä erityisesti saalismäärään ruokintapaikoilla.

Elinympäristöjen kunnostaminen ja hoito tukee vesilintukantoja. Metsästäjien riistanhoitotyöhön käyttämä aika tulee siirtää ruokinnasta pienpetopyyntiin ja poikue-elinympäristöjen kunnostamiseen.