Kemikaalivirasto (ECHA) tiedottaa

Lyijyn rajoittaminen luodeissa
- ehdotus kommentoitavaksi alkuvuonna

Julkaistu11.11.2020

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ehdotus lyijyn rajoittamiseksi kuivalla maalla tapahtuvassa metsästyksessä ja ampumaurheilussa käytettävissä luodeissa ja hauleissa sekä kalastustarvikkeissa on lykkääntynyt koronaviruksen hidastettua selvitystyötä. Kuuleminen rajoitusehdotuksesta alkanee maalis-huhtikuussa 2021.

ECHA on selvitystyönsä yhteydessä kuullut muun muassa kansainvälisiä ja kansallisia metsästys- ja ampumaurheilujärjestöjä, aseteollisuutta, tutkijoita, kansalaisjärjestöjä sekä EU:n jäsenmaiden valvontaviranomaisia. Myös EU-maiden puolustusvoimiin ja turvallisuusviranomaisiin on valmistelun aikana oltu yhteydessä.

Viime helmikuussa ECHA järjesti Helsingissä työpajan, johon osallistui metsästys-, ampumaurheilu- ja asealan edustajia. Suomesta tapahtumaan osallistui asiantuntijoita muun muassa maa- ja metsätalousministeriöstä, riistakeskuksesta, Suomen Metsästäjäliitosta sekä patruuna- ja aseteollisuudesta.

Aikataulu

Ennen kuin ECHAn rajoitusehdotus etenee poliittiseen päätöksentekoon, se julkaistaan ja sen sisällöstä järjestetään nettipohjainen kuuleminen. Tämä kuuleminen alkaa todennäköisesti maalis-huhtikuussa 2021. Esitykseen toivotaan tieteellisesti perusteltuja ja tutkittuja näkemyksiä erityisesti liittyen mahdollisen rajoituksen yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin.

Kuulemisessa saadut näkemykset otetaan huomioon kun ECHAn riskienarvioinnista ja sosioekonomisesta analyysista vastaavat komiteat antavat riippumattoman näkemyksensä ehdotuksesta komission ja jäsenvaltioiden päätettäväksi. Lopullisen päätöksen tekevät siis EU:n jäsenvaltiot yhdessä. Jos rajoitusehdotus etenee ja siitä tehdään päätös, astuu se voimaan aikaisintaan vuoden 2022 lopussa.

Lisätietoa:

ECHA: Ammusten, luotien ja kalastustarvikkeiden sisältämä lyijy
echa.europa.eu/fi/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights