Laki eläinten hyvinvoinnista ja koirat

Kuva Tero Salmela

Julkaistu10.1.2024

Tässä on esitetty vain muutamia yksinkertaistettuja esimerkkejä 1.1.2024 voimaan tulleesta laista. Koirien omistajia kannustetaan tutustumaan tarkoin uuteen lainsäädäntöön ja sen yksityiskohtiin.

Vettä tarjolle

Koiran pysyvässä pitopaikassa on oltava jatkuvasti sulaa vettä. Ulkotarhassa voidaan tarvita talvisaikaan lämmitettävä vesikuppi. Muualla kuin pysyvässä pitopaikassa säännöllinen juottaminen riittää.

Koiran pysyvässä pitopaikassa tulee olla myös ”sairastila” eli olosuhteiltaan sopiva paikka, jossa koira voi toipua rauhassa.

Jalostus ja myynti

Koiran tulee kyetä lisääntymään luonnollisesti ja pentujen tulee kyetä elämään lajille tyypillistä elämää. Koirien pitäjän tulee estää hallitsematon lisääntyminen. Myös koiran luonteen periytyminen on otettava huomioon jalostuksessa.

Markkinointi-ilmoituksessa tulee olla pakolliset tiedot: myyjän nimi, eläimen syntymäaika, ikä, syntymämaa (jos muu kuin Suomi) sekä sijaintipaikkakunta tai -maa ilmoitushetkellä.

Alle kuuden kuukauden ikäistä koiranpentua ei saa tuoda Suomeen, jos tarkoituksena on myydä tai luovuttaa pentu Suomessa neljän kuukauden kuluessa tuonnista.

Alaikäiset ja huoltajan vastuu

Alle 16-vuotias henkilö ei voi olla yksin vastuussa koiran hyvinvoinnista: tulee olla riittävät tiedot sekä taloudelliset resurssit koirasta huolehtimiseen. Myös sen esimerkiksi sairastuessa.

Kilpailut

Koirien käytännön metsästyskokeita, joissa kohderiistana toimivat luonnonvaraiset eläimet luontaisessa elinympäristössään, ei katsota ilmoituksenvaraiseksi eläinkilpailuksi eikä niiden  järjestäminen edellytä kilpailueläinlääkärin nimeämistä

Välineet

Varusteet, jotka aiheuttavat koiralle tarpeetonta kipua, on kielletty. Välineitä, joiden käyttö aiheuttaa koiralle ilmeistä tarpeetonta kipua tai tuskaa, ei saa myydä tai markkinoida, eikä edes pitää hallussa. Sähköiskun antavia laitteita ei saa markkinoida, tuoda maahan, valmistaa, myydä, luovuttaa, käyttää tai pitää hallussa.

Asianmukaisiakaan varusteita ei saa käyttää aiheuttaen koiralle tarpeetonta kipua tai kärsimystä. Esimerkiksi kaulainta ei saa siten riuhtoa tai kiristää.

Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuus eläinsuojeluviranomaiselle koskee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, uskonnollisia yhdyskuntia, keinosiementäjiä, lomituspalvelua ja sijaisapua sekä eri alojen viranomaisia. Myös muu henkilö voi tehdä vastaavan ilmoituksen. Ilmoittajan henkilöllisyys pidetään salassa, jos sen paljastamisesta voidaan arvioida aiheutuvan hänelle haittaa.