Kuva Asko Hämäläinen

Hirvieläintavoitteet asetettu

Julkaistu24.4.2024

Alueelliset riistaneuvostot (ARN) järjestivät maaliskuussa sidosryhmätilaisuudet, joissa kuultiin sidosryhmien näkemyksiä hirvieläinkantojen hoidosta. Riistaneuvostot asettivat tilaisuuksien pohjalta kantatavoitteet vuosille 2024–2026.

Hirvelle määriteltiin tavoitteet kannan tiheydelle, sukupuolijakaumalle ja jäävän kannan vasaosuudelle. Valkohäntäpeuralle asetettiin tiheystavoite alueilla, joilla on vakiintunut metsästettävä kanta.

Monilla alueilla hirvitiheyden vaihteluväliä eli tavoitehaarukkaa lavennettiin vastaamaan paremmin kannanarvioinnin tarkkuutta. Noin puolella hirvitalousalueista tavoitehaarukan keskikohtaa muutettiin hieman ja puolella säilytettiin ennallaan. Samoin puolella alueista aikuiskannan tavoiteltua naarasta/uros-sukupuolisuhdetta nostettiin vasatuoton parantamiseksi.

Valkohäntäpeuran tiheystavoitteita tarkasteltiin uuden kannanarviointimallin valossa ja muutettiin vastaamaan paremmin nykyisiä kanta-arvioita. Myös valkohännän kohdalla moni alue lavensi tavoitehaarukkaa.

Tavoitteiden asettamisessa pyritään huomioimaan eri tahojen intressit. Nyt asetetuissa tavoitteissa pohdittiin perinteisten kysymysten kuten metsävahinkojen lisäksi muun muassa suurpetotilanteen kehittymistä.