Framgångsrik naturvård

Ledaren
Jari Varjo, Direktör, Finlands viltcentral
Publicerad5.7.2024

Mångfalden, naturvärdena och naturvården får allt mera samhällelig uppmärksamhet. Jägarna uträttar, ofta utan att göra något väsen av sig, ett enormt arbete för naturen, även om de inte skulle få den uppmärksamhet som de är värda. I bakgrunden finner vi den bärande kraften i våra jaktliga traditioner; viljan att trygga jaktens framtid. Vilket förutsätter att vi tar hand om viltet och viltets livsmiljöer, och dimensionerar jakten så att den är hållbar.

Jägarna motiveras av stora och starka viltstammar som skapar möjligheter till jakt.

Genom att vårda viltet och naturen skapar vi också framtida jaktmöjligheter och kan skörda räntan på vårt arbete. På det viset får naturen och viltet ett värde som vi är beredda att arbeta för. Visst finns det också värden av andra slag, men det som saknar värde blir ofta lämnat vind för våg. Jägarnas naturvårdsarbete har också det positiva draget att vi inte bara är motiverade utan också många! Med ett stort gäng får man mycket till stånd.

Sädgåsens utveckling utgör ett gott exempel på värdet som jägarna sätter på en viltart. Det är ingen slump att jakten på sädgås har kommit så sakteliga igång igen. Jakten är resultatet av ett mångårigt jobbande för arten och begränsningar för beskattningen. Arbetet som har krävts för att lyckas har haft många komponenter, från jakten på små rovdjur, miljövård och insamling av observationer till uppkattningar av stammen, forskning och förvaltning. Förutsättningen för framgång har varit att vi alla har ett gemensamt mål.

Det nya jaktåret rullar snart igång. Kom ihåg säkerheten på jakt och koncentrera er på att jaga arter som tål avskjutning eller behöver reduceras.