Ett stort litet rovdjur

Ungdomsredaktionen

Text Hanna Metsälä

Skribenten är gymnasieelev och bor i Kouvola. Hon jagar helst älg.

Publicerad19.11.2020

Mårdhunden, detta förskräckliga lilla rovdjur, spred sig till vårt land på 30- och 40 talet och numera är stammen väldigt stor. Arten har inga naturliga fiender här i landet och kan därför föröka sig ostört.

Mårdhunden är en skadlig främmande art som inte hör hemma i vår natur. Trots sin ringa storlek är den ett formidabelt rovdjur. Arten är allätare och tackar inte nej till fågelägg, vilket har gjort den ökänd som boplundrare. Dessutom är djuret ingen ovanlig gäst i trädgårdar där den äter bär och äpplen och lämnar visitkort efter sig…

Dessutom sprider arten sjukdomar som rabies och skabb. En mårdhund som snokar kring huset kan smitta husdjuren. Varje höst är mårdhunden ett plågoris för älghundar och ofta hör man älgjägare – inklusive undertecknad – svära över den.

Mårdhunden får numera jagas året om. Varje jägare borde ställa upp och delta i jakten. Den som stöter på en mårdhund borde avliva den direkt. Undertecknad har fällt en och annan mårdhund på strövtåg i älgskogen med hunden. På många orter utgör mårdhundarna ett problem och bestånden borde skäras ner drastiskt. Sällskapsjakterna som jaktföreningar ordnar utgör ett utmärkt sätt att göra det.

Mårdhunden kan jagas på olika sätt; med fälla, hund eller vaktjakt vid åtel. Fälljakten är en effektiv passiv jaktform. Själv gillar jag att jaga mårdhund med hund eftersom jakten är både effektiv och spännande. Man vet aldrig på förhand hur jakten utvecklar sig!

Jakten på mårdhund utgör nödvändig och nyttig viltvård som gynnar många fågelarter. Mångfalden i naturen känner lättnad för varje främmande skadegörare som plockas bort. Själv jagar jag mårdhund för att hjälpa hönsen och sjöfåglarna i våra jaktmarker. Ställ mangrant upp för detta viktigt viltvårdsarbete!