En jägares vapen

Att välja ljuddämpare
En kombination av storlek, vikt och dämpning

I och med 1993 års jaktlag blev det tillåtet att använda ljuddämpare på jakt. På den tiden var dämparna tunga och skrymmande med svag dämpande effekt. Numera är läget det rakt motsatta.

Text och bilder Arto Määttä

Publicerad8.11.2021

Ljuddämparna används för att dämpa mynningsknallen och rekylen, och för att dämpa mynningsflammans bländande effekt. Den som tänker skaffa en ljuddämpare ska tänka på att egenskaperna som tillverkaren har satsat på varierar.

En ljuddämpare för jakt ska väljas så, att den inte försvårar gevärets primära syfte. En stor och tung ljuddämpare som har skaffats enbart med tanke på den dämpande effekten kan göra geväret klumpigt och framtungt. Å andra sidan kan en lätt ljuddämpare på vaktjakt ha otillräcklig effekt.

Ljuddämpningen, rekyldämpningen och flamdämpningen hänger också på piplängden och kalibern.

Kortpipiga gevär med effektivare patroner kräver mera av dämparen.

Det är vanligt att tillverkaren anger en maximal temperatur för ljuddämpare av aluminium. För banskytte är det alltså förnuftigt att skaffa en ljuddämpare av stål.

På bilden ljuddämpare av stål och aluminium av samma tillverkare. Dämparna av stål passar särskilt bra på skjutbanan eftersom de tål en klart högre brukstemperatur än dämpare av aluminium.

Geväret och ljuddämparen bildar en helhet

Ljuddämparen fungerar dessutom som en vikt på pipan som påverkar träffpunkten. I regel går träffarna lägre med en ljuddämpare, vilket främst beror på förändringarna i pipans vibrationer. Vilket i sin tur avgörs av ljuddämparens vikt, pipans profil och pipans längd. På ett gevär med tjock och kort pipa ändras träffpunkten mindre än med en lika tung dämpare på ett gevär med tunn och lång pipa.

För skytteprestationens del gör ljuddämparen geväret mera framtungt, vilket gör dämparens vikt till en avgörande faktor i synnerhet vid skytte utan stöd. Vid exempelvis drevjakt är det förnuftigt att välja en lätt ljuddämpare så att geväret bevarar sina skjutegenskaper.

Utbudet av ljuddämpare i olika storlekar och vikter är stort. För jägare är det avgörande yttre måttet hur mycket ljuddämparen förlänger pipan.

Storleken är inte allt

Ljuddämparens storlek gör sig påmind när geväret ska transporteras och bäras, och emellanåt också när den skymmer sikten. Med en kompakt modell går det att transportera geväret i ett fodral och med en kort modell fastnar geväret inte lika lätt i riset när jägaren bär det.

En ljuddämpares fysiska storlek korrelerar ofta men inte alltid med dämpningsförmågan och vikten. Den som funderar på en rejäl ljuddämpare ska därför kontrollera att dämpningen faktiskt står i proportion till storleken. Rent generellt och i princip är det förnuftigt att välja en kompakt modell med god dämpningseffekt.

Somliga ljuddämpare är uppbyggda av moduler, det vill säga med ett utbytbart fram- och bakstycke. Dämparen kan göras kompaktare för rörlig jakt eller större för högre dämpningseffekt.

När dämpningseffekten avgör

Till jaktformerna där ljuddämpningseffekten och rekyldämpningen prioriteras hör främst vaktjakten i sina olika former. Här är det också en fördel med ett måttligt pipuppslag vid rekylen så hårkorset stannar på målet. I kombination med en betydande dämpning av mynningsflamman underlättar detta avsevärt jakt i exempelvis svag belysning.

Håll dessutom i minnet att modellen med den bästa dämpningen av mynningsknallen inte nödvändigtvis har den bästa rekyldämpningen. Lyckligtvis är rekyldämpningen ändå avsevärd också i de allra minsta modellerna.

Somliga ljuddämpare går att ta isär. Det förenklar torkandet efter skyttet.
Gör rengöringen till en rutin om ljuddämparen är av en isärtagbar modell. Det är synnerligen viktigt att läsa tillverkarens skötselanvisningar!

Fakta om ljuddämpare

  • I lagens ögon är ljuddämparen en vapendel där det räcker med definitionen att den är avsedd för att dämpa ljudet.
  • Det finns inga standarder för ljuddämpare. Gränsvärdena för dämpningseffekten är antingen tillverkarens egna eller bygger på exempelvis någon militär standard.
  • Köp av ljuddämpare kräver innehavstillstånd för gevär.

Vårda ljuddämparen

Efter skyttet ska du skruva loss dämparen från geväret och torka den med omsorg. Att en ljuddämpare som har lämnats på kan fastna i gängorna beror på fukten som bildas inuti dämparen och förbränningsresterna. Detta utsätter också pipmynningen för korrosion. Löstagbara ljuddämpare är de enklaste att torka.

Skötselanvisningarna ingår i tillverkarens bruksanvisning. I regel rekommenderar anvisningarna att du inte bara torkar dämparen utan också vårdar gängorna: där ska det alltid finnas värmebeständigt fett som hindrar gängorna från att skära fast.