Jaktvårdsföreningar intresserade av sammanslagning

Finlands jaktvårdsföreningskarta har förändrats under de senaste fyra åren. Totalt 24 föreningar har valt att gå samman. Oftast handlar det om en sammanslagning av två föreningar, men i ett fall grundades en ny förening för hela sju tidigare föreningars område. De senaste som valde att fortsätta tillsammans var Kesälahti och Kides.

textPetri VartiainenBild Tero Salmeja ja Petri Vartiainen
Publicerad7.12.2022

Uppslaget till frivilliga sammanslagningar kom från Finlands viltcentrals projekt för frivilliga sammanslagningar år 2018. Senare har Finlands viltcentral bidragit med sitt stöd i form av rådgivning. Coronatiden hade sin inverkan på samgångsivern, men under det gångna året har sammanslagning varit under diskussion i fem viltcentralsregioner. I två fall, nämligen för Pieksämäki och Jäppilä i Södra Savolax och nu senast för Kesälahti och Kides i Norra Karelen, ledde förhandlingarna till beslut redan under innevarande år.

Mellersta Karelens jaktvårdsförening (Keski-Karjalan rhy) i Norra Karelen inleder sin verksamhet vid årsskiftet.

– Förhandlingarna startade på initiativ av Kesälahti och framskred i god anda i enlighet med viltcentralens modell, berättar den nya föreningens första ordförande Marjo Niskanen.

Liksom i tidigare samgångsprocesser utgjorde skjutbanefrågor en central del av diskussionerna. Utgångspunkten är att skjutbanorna alltid bevaras i enlighet med sina tillstånd också då en ny förening grundas. I Mellersta Karelens område är situationen exceptionellt fördelaktig, eftersom det förutom Kesälahti jvf:s bana också är på gång en ny skjutbana i Tolosenmäki i Kides. Den andra banan förbättrar avsevärt skjutövningsmöjligheterna för områdets jägare.

– När vi inleder vår verksamhet som ny jaktvårdsförening vid årsskiftet har vi en enhetlig jaktvårdsförening – gränsen mellan Kesälahti och Kides finns inte längre, fortsätter Niskanen.

Frivillighet är en förutsättning

Vägen mot en sammanslagning är frivillig – initiativet måste tas på lokal nivå och tanken måste få mogna bland medlemmarna.

Grundandet av Mellersta Karelens jaktvårdsförening är ett utmärkt exempel på hur två föreningar fortsätter mot en gemensam framtid. De första förhandlingarna mellan Kesälahti och Kides inleddes redan år 2018 under projektet för frivilliga sammanslagningar. Ärendet gick inte längre än till rekognoseringar, men tanken började mogna. Våren 2022 tog båda jaktvårdsföreningarnas årsmöten beslut om utredning av sammanslagning och gav styrelserna fullmakt att sköta ärendet.

Under ledning av Finlands viltcentral kartlades föreningarnas nuläge och möjliga smärtpunkter. Med jaktvårdsföreningarnas styrelsers och en mindre arbetsgrupps gemensamma krafter bereddes ett sammanslagningsavtal, i enlighet med vilket verksamheten inleds i början av år 2023.

Huvudpunkten i avtalet är att jaktvårdsföreningarnas alla verksamheter fortsätter och att aktörerna fortsätter i sina uppgifter som tidigare. Dessutom fortsätter styrelsemedlemmarna i de sammanslagna jaktvårdsföreningarna till slutet av mandatperioden i enlighet med bestämmelserna om sammanslagning i viltförvaltningslagen. Därefter inleder en ny styrelse av överenskommen storlek arbetet med att lotsa föreningen vidare.

Vid sammanslagning av jaktvårdsföreningar kan man från jord- och skogsbruksministeriet ansöka om ett specialunderstöd, som ger den gemensamma verksamheten ett bra stöd i starten.

Pieksämäki jaktvårdsförening

Medlemmar 1 655

Areal 130 300 ha

Älgjaktlag 45 st.

 

Mellersta Karelens jaktvårdsförening

Medlemmar 1 369

Areal 124 300 ha

Älgjaktlag 33 st.