Inställningen till jakt allt positivare – färre godkänner tjuvjakt på rovdjur

På uppdrag av Finlands viltcentral undersökte Taloustutkimus finländarnas inställning till jakten. Undersökningen har gjorts med samma frågor sedan 1986. De senaste resultaten är väldigt positiva; allt fler godkänner jakten.

textKlaus EkmanBild Hannu Huttu
Publicerad10.12.2018

Taloustutkimus undersökte finländarnas uppfattning om jakten och om bland annat de stora rovdjuren. En majoritet av svararna eller 66 procent hade en positiv inställning till jakten. Andelen personer med en negativ inställning hade i motsvarande grad minskat till tio procent.

 

Släktingar och bekanta viktigaste informationskällan

I undersökningen frågades det också efter svararnas viktigaste informationskällor om jakten. Som de viktigaste betraktades släktingar och bekanta, men också TV:n var viktig. Intressant i sammanhanget var att bara 16 procent av svararna uppgav att de inte hade någon kontakt alls med jakten.

Man kan alltså hävda att varje jägare är den viktigaste marknadsföraren för jaktintresset och att var och en påverkar bilden av jakten i offentligheten med sitt uppförande.

 

Jakten äventyrar inte viltstammarna

Svararna hade uppfattningen att utnyttjandet av viltresurserna är hållbart. Drygt två tredjedelar av de svarande uppgav att jakten inte äventyrar viltstammarna i landet. Lika många ansåg att jägarna följer de bestämmelser som gäller för jakten.

Beträffande svararnas uppfattning om huruvida jägarna följer bestämmelserna har det skett en klar förbättring. Bottennoteringen kom i 2013 års undersökning som gjordes på våren strax efter rabaldret i Perho där en varg hade blivit illegalt dödad.

 

Allt fler är positivt inställda till jakten

Trots prognoserna om motsatsen har inställningen till jakten blivit positivare. Enligt den första undersökningen som gjordes 1986 hade 48 procent av finländarna en positiv inställning till jakten medan 31 procent hade en negativ inställning. I den senaste undersökningen var 66 procent av svaren positiva och 10 procent negativa.

Bakom siffrorna finns flera variabler och de talar bland annat om för oss att jakten i vårt land klarar en offentlig granskning och uppfyller de etiska kriterier som samhället ställer upp; jägarna jagar ansvarsfullt.

Inställningen till rovdjuren utvecklas positivt

De stora rovdjuren och i synnerhet vargen väcker debatt i vårt land och känslorna är starka både för och emot. Fyra av fem svarande ansåg att vi måste kunna reglera rovdjursstammarna med jakt.  Siffran har varit praktiskt taget oförändrad sedan millennieskiftet.

Hälften av finländarna ansåg att man får döda ett rovdjur som stryker kring huset. I jämförelse med resultatet för 2013 års undersökning, som betraktas som en kulmen, har andelen svarande som godkänner tjuvjakt (om dispens inte beviljas) minskat kraftigt. Numera är det bara var tionde som godkänner egenhandsrätt.

På frågan om det finns för många vargar i vårt land vägde det jämnt mellan för och emot; det vill säga att 40 procent ansåg att det finns för mycket varg medan lika många ansåg att vargarna inte är för många.

 

Förtroendet för forskarna ökar

I rovdjursdebatten går känslorna heta, i synnerhet om vargen. Dels handlar det om de stränga kriterierna för dispens och dels om förtroendet för uppskattningarna av rovdjursstammarnas storlek.

På fältet cirkulerar envisa rykten om att forskarna, det vill säga Naturresursinstitutet, skulle manipulera siffrorna på stammarnas storlek. Vintern 2013 gick debattens vågor särskilt höga.  Glädjande nog kan vi nu notera att förtroendet för forskarnas uppgifter har ökat från 39 procent till 46 procent.

Hälften är rädda för rovdjuren

Taloustutkimus undersökning avslöjar att rädslan för de stora rovdjuren står på samma nivå som förut. Hälften av finländarna är rädda för vargen och björnen.

Undersökningen ingick i Taloustutkimus enkät Omnibus och omfattade 1016 svarande.

Klaus Ekman, kommunikationschef, Finlands viltcentral