Vargspillning samlas åter in för dna-prover på olika håll i Finland

Vargspillning samlas in för dna-analyser från den 15 november till slutet av februari.

Bild Jaakko Alalantela
Publicerad14.11.2023

DNA-analyserna avslöjar detaljer om vargarna som det inte går att få reda på genom någon annan metod.

– Med dna kan man identifiera den specifika vargindividen och vargrevirets gränser och få reda på om det handlar om ett revirhävdande par eller en flock, berättar Mia Valtonen, specialforskare vid Naturresursinstitutet som samordnar insamlingen av dna-prover.

Det har diskuterats mycket om skydd och jakt på stora rovdjur under de senaste månaderna.

I dagens läge framhävs vikten av en gemensam kunskapsbas. Vargobservationer och dna-resultat är nödvändiga för att vi ska kunna upprätta en tillförlitlig bild av situationen för det finska vargbeståndet, säger Valtonen.

Utöver frivilliga samlas prover in av anställda på Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral. Dna-resultaten från tidigare år har samlats på en karta i tjänsten Luonnonvaratieto.luke.fi (luke.fi).

Förra vinterns dna-resultat har publicerats enligt revir

I likhet med de senaste två åren har dna-resultaten från förra vintern beskrivits enligt revir. Med hjälp av sammanfattningen kan invånare på vargrevir granska läget för sitt eget område.

Dna-resultat av vargar enligt revir 2022–2023 (luke.fi, pdf, bara på finska, sammandrag på svenska)

I sammanfattningen presenteras dna-resultaten från 80 vargrevir eller observationsområden i olika delar av Finland. Resultaten presenterar vargarna som identifierats på reviren och vargarnas historia. På reviren utreddes även vargarnas släktskapsförhållanden.

När man läser sammanfattningen är det bra att komma ihåg att det handlar om dna-resultat från nästan ett år sedan. Sedan dess har vargarnas situation hunnit förändras: par har fött valpar, unga vargar har gett sig ut för att vandra och nya revir har bildats.