Vargflockarna blev fler – i synnerhet i västra Finland

I mars i år fanns det cirka 30 vargflockar i Finland, av vilka 24 levde helt och hållet inom landets gränser. Sex flockar rörde sig på båda sidorna av östgränsen. Jämfört med läget året innan ökade det totala antalet flockar med cirka 25 procent.

Bild Ville Heikkinen
Publicerad22.6.2020

I synnerhet i västra Finland fanns det fler flockar än förut. Där fanns med största sannolikhet 18 (16-21) flockar.

Vargparen var med största sannolikhet 17 (13-20) stycken. Av dessa levde 15 (11-18) inom landets gränser medan två par (1-3) rörde sig på båda sidorna av östgränsen.

Med vargflock menas en grupp på tre eller fler vargar som oftast rör sig tillsammans och delar samma revir. Med par menas två vargar som delar samma revir.

 

Inga förändringar i antalet revir

Beträffande det totala antalet revir hade ingen tydlig förändring inträffat sedan föregående år.  Däremot skedde förändringar i vargstammens struktur. Våren 2019 föddes många ungar och därigenom förvandlades flera par till flockar.

I mars i år fanns det sammanlagt 43-49 (med 90 % sannolikhet) flock- och parrevir. Antalet individer i mars innevarande år uppskattas till 216-246 (med 90 % sannolikhet) stycken. I mars i fjol uppskattades vargstammen till 185-205 individer.

Underlaget för uppskattningen av stammens storlek i mars innevarande år var solitt. Antalet observationer som hade noterats i Tassen var klart större än året innan. Likaså fanns det cirka 40 procent fler DNA-analyser än året innan.

För ytterligare information

Rapport: Vargstammen i Finland i mars 2020