Uppdateringen av adress- och namnuppgifter i Jägarregistret har förnyats

Publicerad3.5.2023

I och med förnyelsen går uppdateringen av ändringar i jägarregistret snabbare än förut. Den lagstadgade flyttningsanmälningen om byte av stadigvarande adress uppdaterar också uppgifterna i jägarregistret. Hädanefter uppdateras också postadresser som har anmälts till Posten i jägarregistret. 

Alla uppgiftsändringar uppdateras ändå inte automatiskt i jägarregistret: Om flyttningen sker från en utlandsadress till en annan eller om jägaren har skyddade personuppgifter ska personen själv anmäla adressändringen till jägarregistret. Observera att en namn- eller adressändring som en person själv skriver in i tjänsten Oma riista inte uppdateras i jägarregistret. 

Jägarregistret betjänar vid samtliga frågor om adressändring vardagar kl 9-16:

metsastajarekisteri@riista.fi, 029 431 2002.  

 

Ytterligare information om den lagstadgade flyttningsanmälningen:  https://dvv.fi/sv/flytt.