Svara och påverka webbtidningens innehåll

Vi fortsätter arbetet med att utveckla tidningen Jägaren på nätet. Läsarna får nu en möjlighet att berätta vad de tycker om webbtidningens innehåll och hur innehållet kunde utvecklas vidare.

Bild Riitta Weijola / Vastavalo
Publicerad1.10.2021

Vi har nu publicerat webbtidningen Jägaren i snart två år. Det är dags att fråga er läsare vad ni tycker om tidningen och fortsätta utveckla den.

Genom att svara på enkäten och berätta hur du skulle utveckla webbtidningen kan du påverka tidningens framtida innehåll.

Till läsarundersökningen.

Enkätresultaten används för Finlands viltcentrals utvecklingsarbete och kommunikationsplanerare Mirja Rantalas examensarbete vid Haaga-Helia.